Stadig flere barn møter opp på landets skoler og barnehager

I nesten alle de større byene i Norge møter flere på skolen eller i barnehagen denne uka sammenliknet med forrige uke. Men man er bekymret for at de barna som trenger det mest, ikke blir fanget opp.

Publisert

Fredag 13. mars fikk 118 skoleelever i Trondheim et skoletilbud; i går var tallet steget til 372. Barnehagene i trønderhovedstaden hadde også en betydelig stigning, fra 100 barn 13. mars til 263 barn i går.

Oppvekstdirektør i Trondheim er Camilla Trud Nereid.

– Vi har foreløpig ikke samordnede tall eller definisjoner når det gjelder sårbare barn.

– Tallene fra støttetjenestene, sånn som PPT, familietiltak, skolehelsetjeneste og barnevern, viser en stor mismatch mellom de barna vi har et tilbud for kontra hvor mange som faktisk benytter seg av tilbudet. Mellom 200 og 300 barn møter i skole og barnehage, dette er hovedsakelig barn av foresatte med samfunnskritiske yrker, sier Nereid.

Øker også i sør

I Kristiansand var det 274 barn som møtte på skole eller i barnehage tirsdag denne uken. Uka før var det 167 barn. Direktør for oppvekst Kristin Eidet Robstad berømmer de ansatte og mener de har bra kontroll.

– Men jeg er bekymret for at vi ikke klarer å fange opp dem som trenger det mest. Vi har skjerpet jobbingen med å få fatt i de særlig sårbare barna og har tett dialog med for eksempel barnevernet. Vi gir også tilbud til elever på ungdomstrinnet som er i en situasjon der de trenger det, sier Robstad.

Hvor mange barn dette gjelder har hun ikke tall på.

– Dette er jo en helt ny situasjon for alle, men der vi ikke får kontakt med hjemmet og det er bekymringer, prøver vi alle kanaler vi har for å sikre at vi klarer å fange opp de sårbare barna og gi de et tilbud, sier Robstad.

Flere barn trenger skoleplass i vest

I Bergen har det vært en økning i antall barn som har behov for omsorgstilbud. I forrige uke var det 160 til 180 barn som fikk omsorgstilbud og undervisning på skolene. Denne uka er det mellom 250 til 285 barn som møter på skolen. Direktør for etat for skole er Marius Arnason Bøe.

– Det har blitt flere yrker som har blitt ansett som samfunnskritiske og barn av disse får skoleplass. I tillegg tilbyr vi plass til barn med særskilte omsorgsbehov, der har vi også en økning, forteller Bøe.

– Hvordan blir de barna som har et omsorgstilbud på grunn av familiære forhold valg ut?

– Det skjer i samarbeid med Etat for barn og familie. De sjekker med familier de har vært i kontakt med og prøver å komme frem til ordninger etter hva familiene trenger, sier Bøe:

– Kan familier som ser at dette blir for strevsomt selv melde inn behov?

– I første omgang er det familier som allerede har vært i kontakt med noen fra Etat for barn og familie som får tilbud.

Barn med særlige omsorgsbehov har helt fra skolene stengte fått et tilbud.

– Det er opp til skolene og rektorene å organisere tilbudet til barn som trenger det: De går på de skolene der de tidligere gikk, sier Bøe.

Også i barnehagene i Bergen øker antallet: fra 94 barn 16. mars til 160 barn 25. mars.

Oslo øker også

Tirsdag 17. mars var det 293 elever som møtte opp på en eller annen skole i Oslo. Tallet har økt jevnt. Onsdag denne uka hadde tallet steget til 481 skolebarn.

Ved hovedstadens barnehager var det i totalt 1096 barn som fikk tilsyn onsdag denne uka. Av disse var det 432 barn under 3 år og 664 over 3 år.

Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap skrivet at antall barn i tilsynsordningen i barnehage er nokså stabilt, med en liten økning fra onsdag 25. til torsdag 26. I noen bydeler går antallet opp, i andre ned.

Stabilt i nord

I Tromsø ligger tallene stabile, på 96–97 barn i barnehage, og 96–97 i skolen.

– Vi hadde selvfølgelig færre helt i starten, men nå har det vært stabilt hele veien, sier Geir Olsen, seksjonsleder for skole i Tromsø kommune.

Det er jo to kategoriene av barn: de av foreldre med samfunnskritiske jobber, og barn med særskilt omsorgsbehov.

– Vi har også noen tilfeller der barnevernet har gått inn og anbefalt plass til enkelte barn, men det har vi ikke tall på hvor mange det gjelder. Der det har vært nødvendig har barnevernet vært i kontakt med skolene og anbefalt at de får et tilbud på skolen. De anbefalingene har vi fulgt. Det er tett dialog mellom barnevern, skoler og barnehager.

Stavanger hadde ikke tall for denne uken, men var i ferd med å samle dem inn. Saken vil bli oppdatert så snart vi mottar tall fra dem.

Powered by Labrador CMS