Ja, vi vil ha nynorsk!

Kommentarer til ”Vi vil ha nynorsk” av Noregs Lærarmållag – Utdanningsnytt.no 10.2.2012

1 Den tvungne sidemålsopplæringa i skolen får nynorsken til å blø. Lekkasjen fra nynorsk til bokmål som førstespråk går nå dobbelt så fort i videregående som i grunnskolen og lekkasjen er størst på Vestlandet, nynorskens høyborg. Uten nynorsk som førstespråk, er i praksis nynorsk skrift død, mer eller mindre. Vi snakker om helt bortfall av nynorsk hovedmål i videregående om kanskje om et par tiår med dagens lekkasjehastighet (bare 6,7 % av elevene i vgs. pr. dato har nynorsk som førstespråk eller hovedmål).

2 Dårligere bokmålsopplæring blant nynorskelever vil føre til at flere går over til bokmål? En original tanke, mildt sagt. Men det er lov å prøve seg. Kilder?

3 Bokmålspresset vil øke i ”nynorskland” dersom nynorsken svekkes i f.eks. Oslo-området? En språklingvistisk saltomortale man sjelden ser fremført med en slik klar overbevisning. Hva blir det neste? At dårligere nynorskopplæring generelt vil svekke mandarin i Kina?

4 Ja, antakelig, men selv Utdanningsdirektoratet sliter med korrekt nynorsk – hva med en rask språktest, der og da?

5 Ja, korrekt oppfattet. Skolestatsråden vil legge mer vekt på hovedmålet enn sidemålet. Det vil også styrke nynorsk hovedmål – altså en støtte til Lærarmållagets krav her.

6 Hvis man ønsker å styrke norskfaget ved å styrke hovedmålet, er denne påstanden bekreftet av den lille forskningen som finnes på dette: NifuStep-rapporten etter Oslo-forsøket 2004–2007 med valgfritt skriftlig sidemål viste at ”elevene som var med i forsøket fikk bedre standpunktkarakterer og eksamenskarakterer i norsk skriftlig hovedmål enn det som kunne forventes når det kontrolleres for andre forhold som virker inn på karakterene. Slike forhold er for eksempel hva slags karakterer de hadde med seg fra grunnskolen. Vi fant altså en positiv effekt for bokmålselever på karakterene i skriftlig bokmål av ikke å ha opplæring og vurdering i skriftlig nynorsk.” – Nils Vibe, forsker i NIFU – http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1013/thread238019/#post_238019

7 Samme rapport gir i det minste indikasjon om at innstillingen til nynorsk sidemål ble mer positiv blant elevene – når skriftopplæringstvangen ble borte. Noe mindre satsing på sidemål, gir mindre kompetanse i sidemålet – det sier seg selv. Det er hovedmålet som nå skal styrkes. Les Kristin Halvorsens begrunnelse for Udirs mulige endringsforslag i norskplanen – en gang til. Det tåler å leses.

8 Språklig jamstilling opphører den dagen nynorsk skrift kun er et sidemål. Nynorsken er på god vei allerede. Lekkasjen til bokmålet må stoppes dersom nynorsken skal overleve. Å fjerne sidemålsordningen helt i skoleverket er antakelig det mest effektive tiltaket. Nynorske kommuner vil da ha EN obligatorisk målform alle innbyggere, elever og lærere må forholde seg til. Det samme vil gjelde for bokmålskommuner. De nøytrale må velge obligatorisk målform.

9 Nynorskfolk rømmer sitt eget språk og går over til bokmål i flokk og følge. Vil bedre sidemålsopplæring i nynorsk i bokmålsområdene, Oslo eller Troms og Finnmark, hjelpe på dette? Man kan jo håpe, men det virker som – unnskyld uttrykket – en litt ”skrudd” tanke?

10 SV MÅ skaffe seg oppslutning nå, og skolestatsrådens utspill har i hvert fall gitt stor medieoppmerksomhet og kanskje stjålet et av Høyres og Frps valgkamputspill om skole. Kanskje hun lykkes?

11 Det er antakelig korrekt. Det har aldri vært en stemmesanker å røre sidemålsordninga i skolen – derfor har den også overlevd seg selv, helt uten norskfaglig, pedagogisk og didaktisk forankring. Den er en ren politisk manøver – en narresmokk: Vi kjemper for distriktene, deres kultur og språk, periferi mot sentrum, ved å holde på tvungen skriftlig sidemålsopplæring i skolen. Så feil kan man ta. Se pkt. 1.

12 Det er langt lettere å bruke et språk som faktisk finnes som skrift, enn en skriftspråk som er avgått ved døden eller ligger på sykeleiet eller dødsleiet. Statsråden er livredder her, men nynorskfolket vil verken reddes eller redde seg selv. Synd for dem – og mest synd for nynorsken.

13 Kristin Halvorsen vil med stor sannsynlighet bli sittende som Kunnskapsminister i KD til høsten 2013. Men Lærarmållaget er ikke alene om at hun kanskje har vært den svakeste statsråden i Kunnskapsdepartementet på mange tiår. Og at en SV-statsråd ville svekke nynorsk sidemål, var helt utenkelig for bare kort tid tilbake. Merk da at ”dama ikke har bestemt seg”. Smart manøver altså. Dette kan fort ende med status quo. Følg med. Alt i norsk skole er nå blitt – politikk og politiske besvergelser. Bedre offentlig skole? Man kan jo håpe, men det spørs om ikke det toget er gått – for mange år siden. http://knutmichelsen.blogspot.com

Powered by Labrador CMS