Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo. Arkivfoto: Bo Mathisen

Ja, Osloskolen er på rett kjøl

Debatt: Utviklingen i Osloskolen er snudd. Der de blå kuttet, har vi økt skolebudsjettene med over 400 millioner i løpet av inneværende periode.

Publisert

Osloskolen er i godt driv for å sikre at alle barn får like muligheter til å lære, utvikle seg og at flere kan gjennomføre videregående opplæring. Det kan vi takke alle som jobber i skolen for. Fra byrådets side har vi sikret langt bedre rammer for at lærerne og rektorene kan gjøre denne jobben. Blant annet har vi styrket skolenes økonomi, ansatt flere lærere, og vi styrer med tillit til skolens ansatte og ledere.

Barn og unge må sikres en hverdag der alle blir sett av trygge voksne. Ved å øke bemanningen i barnehagen og voksentettheten i skolen, vil pedagoger og fagarbeidere få mulighet til å gjøre en enda bedre jobb. Det rødgrønne byrådet har sikret at alle skoler i hele byen kan ansette nok lærere i tråd med lærernormen. Noen av Oslos skoler var riktignok under normen i året som gikk. Det er flere grunner til det, blant annet utfordringer med å rekruttere nok. Men det står ikke på pengene. Bevilgningene som trengs er gitt, krone for krone, skole for skole. Jeg er glad for at nesten alle rektorene i grunnskolen regner med å nå normen dette skoleåret.

Da de rødgrønne partiene vant valget i 2015, arvet vi en Osloskole som var kutta til beinet økonomisk. Gjennom 18 år med ulike borgerlige byråd ble skolebudsjettene systematisk redusert. På fem år kuttet Høyre 350 millioner i skolen. Det tilsvarer rundt 500 lærerstillinger og er direkte årsak til at Oslo var blant de aller dårligste i landet på lærertetthet.

Det handler om vilje til å prioritere det viktigste – barn og unges utdanning og oppvekst.

Denne utviklingen har vi snudd. Der de blå kuttet, har vi økt skolebudsjettene med over 400 millioner i denne perioden. Det handler om vilje til å prioritere det viktigste – barn og unges utdanning og oppvekst. Så når Høyres Eirik Lae Solberg sier i Utdanningsnytt 26. august at han vil ha Osloskolen på rett kjøl, så kan jeg forsikre ham om at skuta er i de tryggeste hender.

Ikke bare har vi økt budsjettene. Vi har også gjort noe med den urettferdige måten Høyre fordelte ressursene på. I videregående skole skroter vi nå den ensidige stykkprisfinansieringa som har ført til at skolene med det største behovet har fått minst penger. 900.000 kroner per klasse skiller skolene som får mest og minst på studiespesialiserende program. Til sammen utgjør dette en forskjell på flere millioner fra en skole til en annen. Under slike forhold er det ikke mulig å tilby likeverdig opplæring på alle skoler. Det rydder vi opp i. Byrådet har nå sendt ny ressursfordelingsmodell til behandling i bystyret der hoveddelen av skolenes tildeling følger antall klasser, ikke enkeltelever.

Iherdig innsats og politiske prioriteringer gir resultater. Tusen takk til alle i Osloskolen som sørger for at barn og unge får like gode muligheter til å tilegne seg kunnskap og utvikle sine talenter, holdninger og verdier. Gjennom undervisning og lek skal barna lære å mestre ulike fagfelt, trene på samarbeid, kritisk tenkning og å være kreative. Vi gleder oss til fortsettelsen!

Powered by Labrador CMS