Mathilde Tybring-Gjedde vil ha et byomfattende leseløft i Oslo-skolen.

Oslo Høyre vedtok tiltak for å motvirke tapt læring etter pandemien

Leseløft, fraværsoppfølging og garanti for plass på sommerskolen i 2022. Det er blant tiltakene Oslo Høyre vedtok å jobbe for på helgens årsmøte. Mathilde Tybring-Gjedde sier to år med tapt læring ikke går over av seg selv.

Publisert Sist oppdatert

Stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde er bekymret for konsekvensene av pandemien for barn og unge. Hun representerer Oslo Høyre. I helgen var hun på plass på det digitale årsmøtet sammen med Mehmet Kaan Inan, skolepolitisk talsperson i Oslo Høyre.

Tybring-Gjedde sier mange ikke skjønner hvor tøff pandemien har vært for noen barn og unge, blant annet de som henger etter i lesing og regning og som har gått glipp av veldig mye sosialt.

– De siste årene har jeg møtt lærere som har måttet fortelle gråtende elever om at de nok en gang må i karantene i knøttsmå leiligheter med store søskenflokker. En rektor fortalte meg om en elev som satt på toalettet under teams-undervisningen fordi det var det eneste stedet i en toroms leilighet han fikk fred, sa hun og la til:

Tiltak vedtatt av årsmøtet i Oslo Høyre

1. Osloskolen må innføre klare retningslinjer for hvordan alle barne– og ungdomsskoler skal følge opp elever med høyt fravær. Det må settes opp et fraværssystem for innsamling av data om fraværet til alle elever.

2. Starte et byomfattende leseløft for å løfte elever som har falt etter i lesing på grunn av pandemien

3. Innføre sommerskolegaranti for 2022 slik at elever kan få et tilbud om plass i sommerskolen

4. Arrangere egne sommerskolekurs for skolestartere med svake norskferdigheter

5. Etablere sommerskole for yrkesfagelever som har mistet praktisk undervisning

– Jeg ble også med på teams-undervisning på en yrkesfagsskole der det var mange sorte skjermer, stort fravær og ikke den relevante praksisnære fagopplæringen som elevene har krav på.

Les også: Deler ut 216 millioner for å ta igjen tapt faglig og sosial læring

To år med tapt læring

Tybring–Gjedde uttrykte bekymring for konsekvensene av tapt læring under pandemien.

– To år med tapt læring går ikke over av seg selv bare fordi trafikklyset går fra rødt til grønt. Nå har vi en regjering som har kuttet i ekstramidlene for å ta igjen tapt læring for elever i Oslo-skolen. De vil heller bruke pengene på grendeskoler i kommuner der Senterpartiet styrer. Og så har vi et byråd som har sluttet å følge opp enkeltskoler med kartlegging, krav og støtte, sa hun.

Tybring–Gjedde er spesielt bekymret for at det nå er langt flere elever med foreldre med lav utdanning som henger etter i lesing og regning i grunnskolen.

– Da må vi i Oslo Høyre være krystallklare. Oslo-skolen skal ikke stenges ned som et forebyggende smitteverntiltak eller fordi noen er redde for smitte. Det må i så fall være faglig begrunnet.

Etter pandemien ser hun behov for å sette inn ekstra tiltak i Oslo-skolen i flere år framover.

– Noen av tiltakene vi foreslår er sommerskolegaranti, fraværsoppfølging, ekstra timer i norsk og matematikk, i tillegg til et byomfattende leseløft, sa hun.

Bekymret for økt ungdomskriminalitet

Mehmet Kaan Inan, som er skolepolitisk talsperson for Oslo Høyre, fulgte opp.

– Vi vil at barn skal lære mer på skolen. Vi vil ha en skole som har mestring, dannelse og kunnskap i førersetet og der vi setter en stopper for det sosialistiske skoleeksperimentet, sa han.

Inan viste til at det mellom 2015 og 2019 er skjedd en femdobling i rapporterte volds- og trusselhendelser mot ansatte i Oslo-skolen. Det viser tall fra Arbeidstilsynet.

– På tross av det har lite blitt gjort, sa han.

Inan er også bekymret for at ungdomskriminaliteten har gått opp, særlig i østlige bydeler, og at midlene til å redusere forskjeller er blitt borte i byråkratiet.

I 2020 ble det registrert færre saker for nesten alle typer lovbrudd blant de yngste kriminelle. Men i fjor snudde utviklingen der den mistenkte var under 15 år, viser tall fra Oslo-politiet. Både vold, kroppskrenkelser, trusler og trusler med kniv økte.

Kritisk til oppkjøp av private barnehager

Inan er også opptatt av at det sittende byrådet har gjort det vanskeligere for private tilbydere av velferdstjenester.

– Private tilbydere av barnehager, sykehjem og velferdstjenester er blitt jaget ut av markedet. Byrådet har blant annet brukt over 600 millioner kroner på å kjøpe opp private barnehager, sa han.

Han lovet at Oslo Høyre nå vil se framover.

– Nå skal vi rydde opp og gi Oslo et nytt styre i 2023. Oslo er en fantastisk by. Jeg elsker byen jeg er født og oppvokst i. Men jeg mener at Oslo kan mer og bedre. Innbyggerne fortjener en by med mindre byråkrati og mer borger, sa han.

Powered by Labrador CMS