Det er ikke for sent, muntlig eksamen må avlyses!

Debatt: Avgjørelsen om å beholde muntlig eksamen virker helt i motstrid til opplæringsloven som viser til «tilrettelegging av elevens faglige, sosiale, emosjonelle læring og utvikling».

Publisert

Vi oppfordrer våre politikere og de som har makt, til å gjøre det de kan for avlyse muntlig eksamen dette skoleåret

Hvorfor sier vi dette? Hvorfor mener vi at dette er riktig? Er det ikke bra nok for elevene at skriftlig og muntlig-praktisk eksamen er avlyst? Den eksamensformen som gjenstår i år, og som avgangselever skal gjennom, er en lokalgitt muntlig eksamen. Grunnlaget for at skriftlig eksamen ble avlyst var et svært ulikt tilbud om opplæring og ulike vurderingsgrunnlag. For muntlig-praktisk var årsaken smittevern og ulike forhold for opplæringen blant skolene i landet.

Så hvorfor skal lokalgitt muntlig eksamen beholdes? Ulike vurderingsgrunnlag og smittevern er tydeligvis ikke nok for å avlyse muntlig eksamen. Kunnskapsminister Guri Melby sier:

«Fordi muntlig eksamen er lokalgitt, og dermed utformet av lærerne og skoler i kommunen eller fylkeskommunen der elevene går på skole, betyr det at de i langt større grad enn skriftlige, kan tilpasses den opplæringen elevene har fått.»

Les også: Melby forsvarer muntlig eksamen

Men, det er noe som ikke stemmer helt. Det at en lokalt gitt eksamen i større grad kan tilpasses, er det ikke noe tvil om. Faglærere kan nå tilpasse eksamensoppgaven i større grad ut fra hvilke emner klassen har gått gjennom, og det høres bra ut. Men hva med ulikheter mellom elevene i en enkelt klasse?

Flere elever har ufrivillig blitt tvunget i karantene eller isolasjon mange ganger, mens andre elever har sluppet unna uten en eneste karantene. Det er ikke bare mellom klassene vi ser forskjeller på opplæringen, men også blant de enkelte elevene i en klasse.

Dersom eksamen gjennomføres, så er det ikke så mye en vurdering av kompetanse, som det er en vurdering av hjemmeforhold, lærerens tekniske kompetanse og skolens håndtering av smitteverntiltak. Når skoler blir plassert på rødt nivå, slik som mange skoler i Viken og Oslo har opplevd mesteparten av skoleåret, betyr det mye hjemmeundervisning.

Holder ikke løftet

For elevene betyr ikke hjemmeundervisning bare en skuffende undervisningsøkt over Teams der læreren prøver sitt beste for å få vist den powerpointen, og ordne lyden, men også i mange tilfeller betyr det mer selvstendig undervisning; Læreren legger ut en plan som består av noen sider å lese på og oppgaver å gjøre, og resten blir overlatt til eleven selv å fikse, kanskje uten oppfølging av læreren. Og oppfølging, det har mange elever savnet dette skoleåret.

Det sier seg selv at motivasjonen for å stå på gjennom et allerede tøft år, ikke er mye til stede nå, og hjemmeundervisning og karantener gjør det bare verre. Avgjørelsen om å beholde muntlig eksamen virker helt i motstrid til opplæringsloven som viser til «tilrettelegging av elevens faglige, sosiale, emosjonelle læring og utvikling».

Begrunnelsen for å avlyse skriftlig eksamen var at det skulle være rettferdig, burde ikke dette også bety at muntlig eksamen skal avlyses, da det åpenbart ikke er en rettferdig prøving av elevenes kompetanse? En eksamen skal være lik, rettferdig og helst nasjonal, og en gjennomføring av en eksamen dette skoleåret vil bryte helt med disse prinsippene.

Les også: Fylkesordførere ber Melby avlyse muntlig eksamen

Utdanningsforbundet, Elevorganisasjonen, Barneombudet, Utdanningsdirektoratet og andre faginstanser anbefaler å avlyse muntlig eksamen. Elever, lærere, sensorer, skoleledere og fylkestopper har tatt til orde for at eksamen må avlyses. Vi har hele tiden hørt at barn og unge skal bli prioritert, men det ser ikke ut til at regjeringen holder sitt løftet om dette, og at de ikke viser noe respekt eller omsorg for elevene som har slitt gjennom dette vanskelige skoleåret.

Muntlig eksamen digitalt

Guri Melby forsvarte også sin bestemmelse med «Derfor mener vi det er riktig at alle får én, og maks én, eksamen». Men, det stemmer ikke at alle får en eksamen i år, blant annet fordi muntlig-praktisk eksamen er avlyst, og det ikke blir utført et nytt eksamenstrekk. Det betyr at elevene i en klasse som har blitt trukket opp til et muntlig-praktisk fag, f.eks. naturfag, fysikk, kjemi eller biologi, slipper eksamen helt, mens resten av klassen må gjennomføre den, f.eks. i matematikk.

Kan du tenke deg hvordan det er å lære matematikk gjennom en PowerPoint-presentasjon? Uten tavleundervisning? Hvor er rettferdigheten i dette? I fjor fikk i det minste alle elevene slippe eksamen, ikke bare noen, eller halve klassen. Å avlyse eksamen helt ville ha blitt en mer rettferdig løsning også i år, da elevene dette skoleåret har hatt et mye dårligere opplæringstilbud sammenlignet med et normalt skoleår.

Det er ikke så lenge siden rammene for hvordan muntlig eksamen i år skal gjennomføres ble lagt ut. Der får man lese at elevene i år praktisk sett er prøvekaniner for en ny eksamensform: Digital muntlig eksamen. Det er faktisk sånn at sensor kan stille til eksamen digitalt, gjennom et videomøte på datamaskinen. Dette vil føre til mange tekniske problemer, og fører også til at elevene ikke får vist hva de kan på best mulig måte.

De fleste elever vil nok ikke få noe øving i denne nye eksamensformen, men av de klassene som har forsøkt dette, omtales situasjonen som helt uholdbar fra læreren sitt perspektiv. Mener Guri Melby også at det er rettferdig at noen skal gjennomføre muntlig eksamen digitalt, mens andre får utført det fysisk, på «vanlig» måte?

Liv og helse

Hvis ikke manglende undervisning og kompetanse, uforutsigbarhet, isolasjon, karantene og rødt nivå er et godt nok argument for å avlyse muntlig eksamen, så hva med smittefaren? I år vil elever bli straffet hardt for å følge smittevernsreglene. Det er nemlig slik at dersom eleven ikke får møtt opp, for eksempel på grunn av ventekarantene, karantene, isolasjon eller om de har koronasymptomer, så får de ikke gjennomført eksamen dette skoleåret. De får den ikke avlyst heller, de må faktisk gjennomføre eksamen i neste eksamensperiode!

Det betyr at eleven må søke til betinget opptak, holde på kunnskapen gjennom sommeren og til høsten, kanskje til juletider, få et nytt eksamenstrekk i ett av de aktuelle fagene, avlegge eksamen og håpe de gjøre det bra nok for å ikke miste studieplassen sin og alt dette medfører.

Er sensor borte, så blir eksamen avlyst, som betyr enda mindre rettferdighet blant elever, der noen må avlegge eksamen, og andre vil få slippe unna. Det lønner seg nemlig ikke å følge smittevernsreglene for avgangselever i år. Guri Melby og andre er ganske naive dersom de tror russ og andre avgangselever ikke møter opp med symptomer fremfor å ikke få vitnemål og måtte søke betinget opptak.

Elever vil møte opp syke, og man ser jo hvor mye smitte det er blant for eksempel russen nå. Folk vil bli smittet, og det påvirker elever, lærere og sensorer og deres nærmeste. Det er ikke bare et spørsmål om manglende undervisning, men også liv og helse.

Les også: Slapp muntlig eksamen i fjor: – I år bør de i alle fall få slippe

Denne teksten er skrevet fra synspunktet til elevene på Greåker videregående skole i Sarpsborg. Vi har opplevd å ha fått mesteparten av undervisningen vår på rødt nivå, noe som innebærer dager som veksler mellom fysisk undervisning på skolen og digital hjemmeundervisning. I flere uker vi helt manglet fysisk undervisning. Når lærere ikke har fått nødvendig opplæring til bruk av digitale verktøy, og i perioder ikke har hatt mulighet til å lage en god nok digital undervisningsplan for timene hjemme, fører dette til mye dårligere undervisning for elevene.

Gjennomføring av muntlig eksamen for elever i mange kommuner som har hatt et langvarig stort smittetrykk, er ikke forsvarlig. Det eneste rettferdige i år er at alle eksamener blir avlyst, slik som elevene fikk forrige skoleår på et mye mindre grunnlag.

Powered by Labrador CMS