I høst har det vært stor økning av antall smittede som jobber i skoler og barnehager.

60 prosent flere smittede grunnskolelærere

Det har vært en stor økning av ansatte i skoler og barnehager som er blitt smittet av korona denne høsten, sammenlignet med i vår, det viser nye tall fra FHI. Størst økning har det vært blant grunnskolelærere.

Publisert

– Bartendere og servitører er fortsatt de yrkesgruppene med flest bekreftede tilfeller. Lærere og assistenter i skole og barnehage har også noe høyere smitteforekomst enn gjennomsnittet, sier Karin Magnusson, forsker ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Forskere ved Folkehelseinstituttet har undersøkt om yrkesgrupper som har hyppig kontakt med kunder, elever, brukere eller pasienter har økt risiko for korona. Det er hentet inn tall for våren og høsten 2021.

Les også: Denne barnehagen hadde kun to dager i november hvor alle ansatte var på jobb

Økning i alle grupper

I snitt, blant alle yrkesgrupper har det vært en økning i antall smittede på 47 prosent fra vår til høst i år. Grunnskolelærere er enda hardere rammet enn gjennomsnittet. Blant lærere i barne- og ungdomsskole har det vært en smitteøkning på over 60 prosent. Fra januar til juli 2021 var det 18 per 1000 som ble smittet. Fra august til desember er tallet økt til 29. Bare leger og sykepleiere har en større økning i antall smittede.

Også antall smittede i barnehager og assistenter i skolen økt.

Yrkesgrupper med høyt antall smittede i høst:

Bartendere: 43

Servitører: 39

Leger: 35

Assistenter i barnehage og grunnskole: 32

Grunnskolelærere: 29

Barnehagelærere: 28

Sykepleiere: 28

Butikkmedarbeidere: 26

(Antall tilfeller av covid-19 per 1000 personer i utvalgte grupper, FHI)

Fortsatt flest assistenter som blir smittet

Øverst på lista over smittede i skoler og barnehager er assistenter. 32 per 1000 assistenter i skole og barnehage har hatt korona i høst. Men økningen blant assistenter har vært lavere enn i de andre gruppene i skolen. Blant barnehagelærere er det 28 per 1000 som er blitt smittet i høst. Det er en økning på 47 prosent.

Forsker Karin Magnusson sier at forskjellen mellom periodene kan skyldes endringer i testmønstre og at tiltak som blir iverksatt kan treffe ulike tjenester, bransjer og sektorer ulikt.

– For eksempel har vi nå en utstrakt bruk av hurtigtester som kan bety at færre tester seg på teststasjonene nå enn i starten av året. Enkelte yrkesgrupper hurtigtester seg kanskje oftere enn andre. I våre analyser var det kun mulig å inkludere PCR-tester, sier Magnusson.

Les også: «Vi holder det oppe gjennom rovdrift på lærere som skulle hatt tid til å planlegge»

Powered by Labrador CMS