Liene barnehage.

Denne barnehagen hadde kun to dager i november hvor alle ansatte var på jobb

Det er bemanningskrise i en rekke barnehager og skoler på grunn av høyt sykefravær og vikarmangel. – Det er ikke hver dag vi får tak i vikarer når vi trenger det, sier Mette Gjefsen, styrer i Liene barnehage.

Publisert

De siste ukene har en rekke skoler og barnehager meldt om bemanningskrise. Fraværet er skyhøyt på grunn av mye sykdom, og koronatiltakene gjør at fraværet går ytterligere opp fordi alle med noen som helst form for symptomer må være hjemme og vente på testsvar.

– Det er utfordrende å få det til å gå rundt. I november hadde vi kun to dager der alle som normalt skal være på jobb, har vært på jobb, sier Mette Gjefsen, styrer i Liene barnehage i Sør-Fron kommune i Innlandet.

Flere ansatte i skoler og barnehager beskriver en fortvilet situasjon hvor de er helt på felgen, og leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal etterlyser at regjeringen tar inn over seg hvor alvorlig situasjonen er.

Vikarmangel

Mette Gjefsen i Liene barnehage er en av de mange lederne som nå opplever store utfordringer i hverdagen.

– Det er ikke koronasmitte som har gjort at vi har hatt mye fravær, men andre virus som RS, forkjølelser og andre ting, sier hun.

Hun tror kanskje immunforsvaret til både barn og ansatte er ute av trening etter lang tid med koronatiltak og lite sykdom.

– Mange blir skikkelig syke når de først blir syke, og må bli borte i flere dager.

I tillegg gjør koronareglene at selv litt grums i halsen eller lett hodepine gjør at folk må være hjemme og vente på testsvar, noe som også gir fravær. Gjefsen sier de driver i en kommune hvor man ønsker å sette inn vikar så fort det er behov, og at de på den måten er privilegerte.

– Men utfordringen er at det mangler vikarer. Det er ikke hver dag vi får tak i vikarer når vi trenger det.

Mette Gjefsen.

Hun sier de tre ganger i løpet av høsten har måttet be foreldre om å hente tidligere, for å avlaste på grunn av manglende bemanning.

– Tiltaket mot denne situasjonen er å få tak i folk, men hvor skal vi ta dem fra? I det lange løp handler dette om at grunnbemanningen i barnehagen er for lav, selv om vi følger bemanningsnorm og pedagognorm. Det gjør det veldig sårbart ved fravær, sier Gjefsen.

Les også: Endrer regelverket slik at studenter og pensjonerte lærere kan bidra i skoler og barnehager

– På helsa løs

Leder i Utdanningsforbundet Innlandet, Thore Johan Nærbøe, får stadig tilbakemeldinger fra skoler og barnehager som forteller om en svært presset bemanningssituasjon.

– Vi har blant annet hørt fra en skole hvor de har hatt en hel uke hvor kun ufaglærte har undervist på 1. trinn. Tillitsvalgte i flere videregående skoler rapporterer om at elevene har mange lærerløse timer, og at det i for liten grad settes inn vikarer, sier Nærbøe.

Thore Johan Nærbøe.

Mye sykdom, fravær og høy belastning på de ansatte ligger bak de mange telefonene han får fra tillitsvalgte rundt om i fylket.

– Det må nå gis mer rom for lokale tiltak fra den enkelte skole og barnehage i de tilfellene hvor bemanningen er så lav at driften blir uforsvarlig. Dette går på helsa løs for både barn og voksne i barnehager og skoler. Korttidsfraværet er én ting, men hvis dette også fører til langtidssykefravær, er vi helt ute å kjøre, sier Nærbøe.

Les også: «Vi holder det oppe gjennom rovdrift på lærere som skulle hatt tid til å planlegge»

Han forteller også om lærere som får høre at kommunen ikke har penger til å betale overtid eller kompensere for høy arbeidsbelastning.

– I to kommuner har de stengt skoler fordi rektorene har vurdert bemanningssituasjonen som så kritisk at det var uforsvarlig å opprettholde driften, sier Nærbøe.

Powered by Labrador CMS