Kunnskapsminister Tonje Brenna vil gjerne snakke bemanning - både i pandemitid og normaltid.

Endrer regelverket slik at studenter og pensjonerte lærere kan bidra i skoler og barnehager

Kunnskapsministeren håper studenter og pensjonerte lærere skal være noe av løsningen på bemanningskrisen i skoler og barnehager.

Publisert

Onsdag møtte kunnskapsminister Tonje Brenna med partene i utdanningssektoren. Ifølge Brenna var de både tydelige og direkte i sine tilbakemeldinger.

– Og det er bra. Det gjør at jeg får vite hvordan beslutningene vi har gjort avspiller seg i den virkelige verden. Engasjementet i sektoren er høyt for å sikre ansatte i skoler og barnehager et godt smittevern, og samtidig sørge for at barn og unge skal ha et godt tilbud. Sykefravær og bemanning var også et viktig tema på møtet, sier Brenna.

Les også . Handal: – Regjeringen må forstå hvor alvorlig situasjonen er i skoler og barnehager

To nye tiltak

Tirsdag gjeninnførte regjeringen trafikklysmodellen i skoler og barnehager. Det er opp til kommunene å beslutte om det er behov for å gå fra grønt til gult tiltaksnivå nå. Noen kommuner satte skolene på gult nivå umiddelbart. I Oslo holder man imidlertid fortsatt skoler og barnehager på grønt nivå - det til tross for at det også onsdag er ny smitterekord i hovedstaden.

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal har uttalt at han ikke var fornøyd med tiltakene regjeringen kom med. Han mener det ikke er riktig å innføre trafikklysmodellen nå som sykefraværet er så høyt, ettersom gult og eventuelt rødt nivå, krever god bemanning.

Regjeringen svarer nå opp med to nye tiltak de håper skal bedre på situasjonen.

– Vi gjør to nye ting: Vi gir unntak for inntektsgrensene i 2022 for studenter i sektoren, slik at de kan bidra i skoler og barnehager. Og vi foreslår også at pensjonerte lærere skal slippe å få avkorting i pensjonen dersom de velger å jobbe, sier Brenna.

– Dessuten gjentar vi igjen, og er veldig tydelige på, at kommunene skal kompenseres for merutgifter knyttet til korona-pandemien, som for eksempel vikarbruk og overtidsarbeid.

– Er det trygt for pensjonister å gå ut i jobb i skoler og barnehager med det smittetrykket som er nå?

– Gjennomsnittsalderen på de som er innlagt ved sykehus med korona i Norge er 80 år. De godt voksne i Norge har alle fått tilbud om to vaksinedoser og de eldste av dem vil også nå få en tredje dose. Samtidig må den enkelte vurdere sin egen situasjon. Vi fjerner de formelle hindringene og gjøre det mulig for studenter og pensjonister å bidra.

Les også: Regjeringen dobler kvoten med omsorgspenger i 2022

Motsetninger

Kunnskapsministeren sier at det ikke er noe mål for henne nå å komme med bestemmelser om å korte ned på åpningstidene i barnehagene, innføre kortere skoledager eller gi tidligere julefri.

– Ved at vi innfører trafikklysmodellen er det nå krav om at skoler og barnehager må driftes smittefaglig forsvarlig. I ordningen ligger det også mer fleksibilitet for hvordan man organiserer skoledagen, avhengig av nivået skolen er på. Men jeg er opptatt av at barn og unge skal være i skoler og barnehager og ha det tilbudet, sier Brenna.

– Leder for Utdanningsforbundet, Steffen Handal, uttalte til oss at han er usikker på om regjeringen forstår alvoret i situasjonen i skoler og barnehager. Gjør du det?

– Ja, men min jobb er også å snakke på vegne av barna. Jeg forstår at nå som vi iverksetter tiltak for å få ned smitten, og samtidig sier at barna skal ha en så normal hverdag som mulig, så kan det oppleves som motsetninger for dem som jobber i skoler og barnehager. Da må jeg minne om at situasjonen nå er en helt annen enn for et år siden og de voksne er dessuten vaksinert. Så skulle jeg gjerne vært statsråd for avskaffelse av luftveissykdommer også, men jeg kan dessverre ikke trylle.

– Skal stå på for de ansatte

Brenna påpeker samtidig at de nå gjør alt de kan for å få tak i flere hurtigtester, og at det går nye leveringer ut til kommunen denne uka og neste. De har også bedt kommunene intensivere TISK-arbeidet igjen.

– I august fortalte Utdanningsnytt om barnehagelærer Heidi Grymyr som har tatt seg et års permisjon fra jobben på grunn av pandemien. Din partikollega og daværende utdanningspolitisk talsperson Torstein Tvedt Solberg, kalte da behandlingen av ansatte i skoler og barnehager "skammelig". Hvordan skal du sørge for at barnehage- og skoleansatte opplever anerkjennelse i denne korona-bølgen?

– Jeg lover å ha tett dialog med sektoren og ta meg innspillene fra dem inn i regjeringsarbeidet. Samtidig som jeg er opptatt av at barna skal ha et godt tilbud, så lover jeg også å jobbe på vegne av de ansatte.

Les også: Flere kommuner innfører gult nivå i skolene

Bemanningsprosjekt

Ifølge Tonje Brenna settes det også nå i gang et arbeid med å bedre bemanningssituasjonen i barnehager og skoler i normalhverdagen. Allerede neste uke skal partene møtes for å diskutere hvilket behov som er der ute og mulige tiltak.

– Da går vi inn i fasen hvor ingen ideer er dårligere. Jeg ser frem til å høre hva organisasjonen og KS da vil legge frem.

– Arbeiderpartiet sa de satt med løsningen i fjor, da de la frem 16 forslag for hvordan man skal hindre lærermangel og rekruttere flere til yrket?

– Jeg vil se både på det representantforslaget, hva som ligger i Hurdalsplattformen og hva partene legger frem, sier Brenna.

Powered by Labrador CMS