Mange skoler og barnehager sliter med å opprettholde et godt tilbud.

«Vi holder det oppe gjennom rovdrift på lærere som skulle hatt tid til å planlegge»

Utdanningsforbundet Porsgrunn har spurt ledere i skoler og barnehager om situasjonen de står i, hva som er viktig for dem nå og hva de trenger.

Publisert Sist oppdatert

«Stort fravær, knapphet på vikarer og vi holder det oppe gjennom rovdrift på lærere som skulle hatt tid til å planlegge. Mye smitte, mye test og kommunikasjon, null skoleutvikling og andre oppgaver... Mye usikkerhet og folk som er slitne. Vi avventer beskjed fra myndigheter, men et fullstendelig undervisningstilbud begynner å true både de ansattes helse, og julen for alle.»

Slik svarte en av skolelederne da Utdanningsforbundet i Porsgrunn spurte ledere i skoler og barnehager hvordan de vil beskrive situasjonen de står i. Forbundet har bedt lederne fortelle hva som er viktig for dem nå og hva de trenger.

– Det er langt fra alle skoler og barnehager som har gitt en situasjonsrapport, men de som er med gir et relativt riktig bilde av situasjonen per i dag i Porsgrunn. Ikke alle skoler og barnehager har stort påtrykk av smitte akkurat nå. Noen har hatt det for en liten tid tilbake, noen har ikke hatt noe vesentlig smitte i det hele tatt, sier Astrid Danbolt i Utdanningsforbundet Porsgrunn.

Sykefravær og vikarmangel

Bemanning og sykefravær er en av de utfordringene mange av lederne peker på. De sliter med å skaffe vikarer, og må tidvis hente inn vikarer for vikarene.

«Det er helt klart mer vikarbruk enn vanlig. Elever blir sendt hjem når de ikke er i form, og lærerne er hjemme lengre når de er syke. I dag fikk vi behov for enda en vikar, da en lærer med barn på en annen skole måtte snu i døra. Han fikk melding klokka 8 om at det ble hjemmeskole fram til klokka 12 i dag. Så alt får ringvirkninger», svarer en skoleleder.

«Vikarbruk har ca. tredoblet seg i november måned. Dette skyldes ikke bare Covid, men mange andre basselurker som lurer rundt», skriver en annen.

«Vi har mye større vikarbruk enn vanlig. Det er ikke vikarer å få tak i heller. Vår «faste» vikar er tilbake i dag etter karantene. Det er eksamenstid, mm for de vi bruker. Det er også sykdom blant vikarene», skriver en tredje.

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, sa til Utdanningsnytt tirsdag at han frykter at sykefraværet i skoler og barnehager bare vil fortsette å øke fremover.

– Jeg frykter at vi også vil se et økt langtidssykefravær, og i verste fall at folk slutter, sier Handal.

En av lederne i Porsgrunn beskriver nettopp en slik situasjon:

«Vi har hatt en høst med usedvanlig mye fravær. Dette gjelder både langtids og korttidsfravær. I vår virksomhet har vi i lange perioder hatt 6 – 7 ansatte med sykemeldinger fra 20 prosent – 100 prosent. Dette er mye for en så liten virksomhet som vår, med ca. 35 ansatte."

Vil ha hjemmeskole

Tirsdag gjeninnførte regjeringen trafikklysmodellen i skoler og barnehager. Det er opp til lokale helsemyndigheter å vurdere om tiltaksnivået ved en skole eller barnehage skal økes fra grønt til gult, og eventuelt rødt nivå.

En del kommuner, som Bærum, Nittedal og Indre Østfold, har innført gult nivå ved grunnskolene. Et par av lederne i Porsgrunn sier de gjerne skulle hatt hjemmel til selv å avgjøre om det skal innføres hjemmeskole eller kortere dager.

«Skolen har flere voksne med positive hurtigtester som nå skal ta PCR test. Rektor ønsker å ha hjemmeskole, men smittesituasjonen er ikke stor nok til at det er hjemmel for dette. Har klart å skaffe vikarer til dagen i dag – usikkert om dette går greit hvis flere lærere viser seg å være positive», skriver en.

«Jeg ønsker meg veldig å sikre gjennom lovverk at vi har rett til å redusere åpningstiden og stenge ved behov. Og at hver enkelt enhet, i samråd med eier og SU, kan bestemme dette», svarer en annen.

Les også: Skoler og barnehager i Oslo starter på grønt nivå

Noen Porsgrunn-ledere oppgir også at de er ekstra vare på smittevernet for de ansatte.

«Lærere bruker munnbind på jobben i dag og alle er flinke med hurtigtester.», skriver en.

«Lærerne har fått beskjed om å gå hjem etter undervisningstimene og ikke være igjen på skolen som de pleier å være», forteller en annen.

Strekker seg langt

Astrid Danbolt i Utdanningsforbundet Porsgrunn sier de ansatte i skoler og barnehager nå yter langt utover det som er forventet.

– For oss i Utdanningsforbundet Porsgrunn er det viktig å poengtere at vi er utrolig stolte over lærerne i skoler og barnehage og deres ledere og det arbeidet de gjør i denne vanskelige situasjonen. Vi mener at de strekker seg langt ut over det man kan forvente, sier Danbolt.

Svarene fra lederne vitner om det samme:

«Lærerne er utrolig fleksible p.t. De jobber i andre grupper enn hva de opprinnelig skulle på grunn av at vi må bruke lærerne der hvor vi mangler folk. De må snu om på sine dagsplaner og opplegg. Vi klarer ikke opprettholde de faste gruppene hele tiden. Vi må også slå sammen grupper. Det er stor slitasje på lærerne, men de gjør en fabelaktig og viktig innsats for fellesskapet», skriver en leder.

«Jeg syns det er viktig å presisere at jeg er utrolig stolt av personalet mitt også i den vanskelige perioden vi har vært gjennom nå», svarer en annen.

Flere saker med atferd

En skoleleder mener imidlertid han ser konsekvenser av høy vikarbruk.

«Trykket», blir gjennom dette hardt og tøft for alle de, som da er igjen på skolen, og skal prøve å opprettholde så god drift som mulig. Jeg ser også at vi denne høsten har hatt en oppblomstring i saker, som går på atferd hos elever. Kan trolig relateres til at vi ikke har de «vante» lærerne på plass i klasserommet. Det handler ikke om at vikarer ikke gjør en god innsats, men det kan umulig bli like bra, som når det faste personalet er på plass», sier han.

Powered by Labrador CMS