Uke 6 også for mellomtrinnet

Ved hjelp av alt fra brettspill til quiz til filmsnutter, skal «Uke Sex» i år igjen bidra til at norske elever lærer om kropp, forelskelse, seksualitet, grenser og kjønnsroller. I år tilbys kampanjen også til elevene på mellomtrinnet.

Så langt har over 900 lærere bedt om å få være med på kampanjen. Prosjektleder Gry Stordahl i foreningen Sex og Politikk regner dermed med at over 55.000 elever i år vil få undervisning i ett eller flere emner fra til «Uke 6».

– Selv om kampanjen har en årlig kampanjeuke, er det ingenting i veien for at vårt opplegg kan brukes i en hvilken som helst annen uke, så vi regner med at flere vil melde seg på utover i skoleåret, sier Stordahl til Utdanning.

Kampanjen drives med støtte fra Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og tilbyr skolene gratis undervisningsmateriell om seksualitet. Nytt av året er at det er laget materiell også til mellomtrinnet. Tidligere har tilbudet bare vært gitt til 7. – til 10. trinn.

– Hva er begrunnelsen for at også elever helt ned til fjerde trinn skal delta i undervisningskampanjen om seksualitet?

Den gode samtalen

–Vi vil tilby skolene et oppdatert verktøy hjelp til undervisning om seksualitet og til å samtale blant annet om det å være en familie, og forventningene rundt det å være gutt eller jente. Vi tilbyr et opplegg som er forankret i det som står i læreplanen om seksualitet, sier Stordahl.

På sikt ønsker foreningen Sex og Politikk å utvide kampanjen til å gjelde for hele grunnskolen.

– Vi har fått henvendelser fra lærere helt ned til 1. trinn som ønsker konkrete forslag til hvordan de for eksempel kan undervise om hvordan vi er forskjellige, om hva en familie er og lignende temaer. Vi skulle derfor gjerne tilbudt et opplegg til alle, sier Stordahl.

Familie

Nettopp familie er hovedtema for årets Uke 6.

– En familie kan være ganske så mangt og være satt sammen på mange ulike måter. Vi bruker forskjellige metoder til å drøfte og skape kritisk tekning og refleksjon rundt hva det vil si å være en familie, sier Stordahl.

Undervisningen om begrepet familie går blant annet på at en familie kan være så mangt og ikke nødvendigvis bare består av pappa, mamma og barn. Materiellet inkluderer også øvelse som ser familien i et historisk perspektiv, hvor det blant annet ses på hvordan rollemønsteret i en familie har endret seg gjennom historien.

– Her får vi inn likestillingsaspektet, sier Stordahl til Utdanning.

Organisasjonen Sex og politikk arbeider for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), både i Norge og internasjonalt. Gjennom prosjektet Uke 6 samarbeider organisasjonen både med skolene, skolehelsetjenesten og helsestasjonene for unge om hvordan barn kan undervises i seksualitet. Bakgrunnen for prosjektet var erfaringer fra Danmark om at lærere savnet et oppdatert materiell til å bruke i seksualundervisningen.

I år kan materiellet brukes i fagene norsk, naturfag, samfunnsfag, RLE, musikk og kunst og håndverk. Materiellet som tilbys er elektronisk, og det er også laget en egen nettside for 7.- til 10. trinn: sexfordeg.no

Mot mobbing

Etter fjorårets kampanje gjennomførte Sex og politikk en undersøkelse om hvor fornøyd skolene var med å delta i Uke 6. Stordahl sier at resultatet viser at flesteparten som hadde meldt seg på kampanjen, var godt fornøyd.

Mens 50 prosent av de spurte svarte at de mente Uke 6 i stor grad er relevant til læreplanene, svarte 45 prosent at de mente at kampanjen i noen grad var relevant. Ingen svarte at materiellet ikke var relevant, mens 6 prosent svarte vet ikke, opplyser Stordahl.

72 prosent av lærerne som svarte, sa de hadde benyttet seg av materiell fra Uke 6 i 2014 i skolens arbeid mot mobbing, mens 65 prosent svarte at de hadde brukt kampanjen i arbeidet for et godt læringsmiljø.

Powered by Labrador CMS