Forslag til skoleendringer sendt ut på høring

Et forslag til en ny generell del av læreplanen for skolen er sendt ut på høring. Skolens samfunnsoppdrag er viktigere enn noen gang, sier kunnskapsministeren.

– Vi trenger alle et kompass å styre etter. Verdiene skal hjelpe oss å lære, leve og arbeide sammen i en kompleks verden, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Forslaget til en ny generell del beskriver de verdiene og det grunnsynet som skal gjennomsyre alt som skjer i skolen, skriver  Kunnskapsdepartementet.

Røe Isaksen varslet i fjor høst at alle skolens fag skal røktes for å få mindre overfladisk læring. Den nye generelle delen skal gi føringer for fornyelsen og prege planlegging, opplæring og utvikling i skolen. Dagens generelle del ble fastsatt i 1993.

Regjeringen har også besluttet å innføre bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap, samt livsmestring og folkehelse som tre tverrgående tema som skal gjennomsyre så godt som alle skolefag.

− Skolens doble samfunnsoppdrag – med både danning og utdanning – er viktigere enn noen gang. Det ser man igjen i forslaget til ny generell del som vi nå sender på høring. Vi gleder oss til å få tilbakemeldinger på utkastet, sier Røe Isaksen.

Høringsfristen er satt til 12. juni.

(©NTB)