Ved Ramberg skole (nederst i høyre hjørne på bildet) har man kuttet svømmeundervisningen for å ha nok personale til spesialundervisning. FAU ved skolen har sendt brev til Fylkesmannen hvor de spør om det er lovlig. Foto: Bjørn Jørgensen / NN / Samfoto

Skole bytter ut svømmeundervisning med spesialpedagogikk

Ramberg skole i Flakstad i Nordland stopper svømmeundervisning for å ha nok personale til spesialundervisning.

Publisert

– Vi har redusert svømmeundervisninga for å følge opp pålagt enkeltvedtak til spesialundervisning, sier inspektør Oddbjørg Jørgensen ved Ramberg skole i Flakstad.

Økt tilråding om mer bruk av spesialpedagogikk kom etter at skoleåret var i gang. Problemet for skolen var å frigjøre ansatte til å følge opp tilrådinga. Svømmeundervisning er personalkrevende. Derfor blei svømmeundervisninga redusert.

– Vi har tidligere år hatt svømmeopplæring fra 1 oktober til 1 mai. I år har det vært svømmeundervisning fra 1. oktober og fram til jul, forteller hun.

Dette skoleåret har Ramberg skole hatt to årsverk mindre enn forrige skoleår. Det skyldes kutt i budsjettet.

– Hadde dere klart å både følge opp tilrådinga om mer spesialpedagogikk og samtidig beholdt det gamle nivået på svømmeundervisning hvis dere hadde hatt samme bemanning som i fjor?

–Ja, sier Oddbjørg Jørgensen.

 

Mener skolen følger reglene

Ordfører i Flakstad kommune, Hans Fredrik Sørdal fra Arbeiderpartiet, sier vedtaket om å kutte svømmeundervisning til fordel for spesialpedagogikk er et administrativt vedtak som ikke er politisk behandla.

– Hva synes du om denne måten å skaffe fram ressurser til spesialpedagogikk?

– Generelt sett er det aldri bra å kutte i et tilbud. Men det som angår meg, er at skolen drives etter de lover og regler som gjelder. Etter hva jeg forstå er det grepet skoleadministrasjonen nå har tatt innafor regelverket.

– Sikrer tiltaket det spesialpedagogiske arbeidet i Flakstad godt nok?

– Ja, vi har ansatt personell for å sikre det, sier Hans Fredrik Sørdal.

 

– Rar finansiering

Foreldrenes arbeidsutvalg ved Ramberg skole har reagert på handlemåten. I brev til Fylkesmannen spør de om dette er lovlig. De viser blant anna til at det er innført ferdighetsmål for svømming i skolen, og er bekymra for om elevene ved Ramberg vil klare disse målene med redusert undervisning. Foreldreutvalget har ennå ikke fått svar fra Fylkesmannen.

– Vi ønsker ikke å kritisere noen. Men vi vil ha klarhet i om dette er en korrekt framgangsmåte, sier Bernt Andreas Rødås Johnsen i utvalget.

– Vi synes jo dette er en rar måte å finansiere spesialpedagogikk på, fortsetter han.

– Å ta ressurser fra kroppsøvingsfaget for å regulere andre områder framstår som merkelig, sier han.

Ramberg er én – til ti – skole med 110 elever. 

– Det er lett å tenke seg at det blir oversiktlige forhold på en så liten skole. Kan dere risikere at en elev blir peikt ut av de andre som den som har skylda for at det er slutt på svømming?

– Det har heldigvis ikke skjedd, så langt jeg veit. Men problemstillinga er reist, sier Bernt Andreas Rødås Johnsen.

 

– Burde vært spart for belastninga

Fagpolitisk leder i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Berit Therese Larsen, sier det er svært uheldig at grupper blir satt opp mot hverandre slik det er skjedd i Flakstad.

– Vi kan jo bare tenke oss hvordan det kan føles å være den som er grunnen til at de andre elevene ikke får ha svømming, sier hun.

Larsen forteller at det er flere eksempler på at foreldre blir konfrontert med at hvis deres barn skal få det tilrådde spesialpedagogiske tiltaket, så vil det gå ut over de andre elevene på skolen.

– Den belastninga burde de vært spart for, sier hun.

Larsen konstaterer at det ofte er kniving om ressursene mellom spesialpedagogikk og allmenne tiltak. Et anna eksempel er at barn som få tildelt en person for spesialundervisning eller støtte kan miste dette hvis skolen trenger vikar.

– Da blir denne personen brukt til vikar, og eleven mister det spesialpedagogiske tilbudet, sier Berit Therese Larsen.

Det er tre grunnskoler i Flakstad kommune. I tillegg til Ramberg skole er Napp skole en offentlig skole. Den har 13 elever og felles rektor med Ramberg skole. Vikten skole er en privat en – til ti skole med 25 elever. 

Powered by Labrador CMS