Forsker: – Elever forstår ikke hvordan de skal bedre karakterene

Uro for karakterene preger hverdagen for elevene siste året i ungdomsskolen. Men de veit ikke hvordan de skal bedre karakterene, hevder svensk forsker.

I en ny avhandling ved Göteborgs universitet skriver Jennie Sivenbringe at elevene ikke forstår språket som blir brukt om måla og kunnskapskravene som karakterene skal speile.

- Språket i lærerplanene er altfor pedagogisk. Lærerne har ikke fått tid til å "oversette" språket til et språk elevene forstår, sier Sivenbringe til avisa Dagens Nyheter.

- Skolen legger for stor vekt på vurdering og for liten vekt på læring, konkluderer hun.

Siden elevene ikke forstår vurderingskriteriene, tyr de elevene som vil ha gode karakterer til andre knep, ifølge Jennie Silverbringe. De oppfører seg ordentlig; kommer tidsnok til undervisning, er greie mot læreren og setter seg gjerne langt fram i klasserommet.

Powered by Labrador CMS