Spesialkonsulent Jan Fredrik Oddekalv og sosialpedagog Bjørn Madsen advarer mot økende bruk av cannabis blant elever i videregående.
Spesialkonsulent Jan Fredrik Oddekalv og sosialpedagog Bjørn Madsen advarer mot økende bruk av cannabis blant elever i videregående.

Advarer mot økende cannabisbruk blant elever i videregående

Ansatte ved videregående skoler i Bergen mener bruken av cannabis er en viktig grunn til frafallet i skolen.

Publisert Sist oppdatert

Rus, og framfor alt cannabisrus, er i ferd med å bli sterkt normalisert av ungdommen, konstaterer Jan Fredrik Oddekalv, spesialkonsulent ved Slåtthaug videregående skole og Bjørn Madsen, sosialpedagog ved Nordahl Grieg videregående skole i Bergen.

– Rusmisbrukerne skiller seg ikke lenger ut som ei stigmatisert gruppe på utsida av det faste skolemiljøet, sier Oddekalv.

– Rusmisbrukeren kan være en elev tilsynelatende velfungerende elev som går på fotballtrening og har kveldsjobb, forteller han.

Sammen med Anne Kjersti Lien, rådgiver ved Stend videregående skole og Hildegunn Hodneland hadde de to nylig et innlegg i Aftenposten, der de blant anna sier at bruken av cannabis øker og er en viktig grunn til frafallet i skolen. Disse fire har erfaring fra skoler som til sammen har 2500 elever.

– Hvordan kan dere vite dette?

– Det er vår tydelige erfaring, og det har belegg i forskning, sier Bjørn Madsen.

Forskning

Ungdata-undersøkelsene har vist en økning i bruken av hasj og marihuana blant unge, spesielt ungdom i videregående skole. Undersøkelsen fra 2019 viste at i tredje klasse på videregående har hver fjerde gutt prøvd cannabis, og 13 prosent av jentene har prøvd.

Bruken er høyere blant ungdomsskoleelever i Oslo enn resten av landet. I Oslo har syv prosent av elevene i ungdomsskolen prøvd hasj eller marihuana, mot fire prosent på landsbasis.

Ungdata-undersøkelsen fra 2020 viser ingen stor endring i bruken.

Madsen og Oddekalv forteller imidlertid at det var forskningsresultater fra psykolog Ove Heraldstveit i 2019 fikk dem til å endre samtaleforma i møte med elever som sliter på skolen.

Heraldstveit hadde vist at bruk av alkohol og illegale rusmidler har nær sammenheng med dårlige karakterer og høyt skolefravær. Det gjaldt også når ungdommene ikke samtidig hadde psykiske problemer, og det gjaldt på tvers av kjønn og økonomisk status.

– Psykiske problemer eller faglige vansker hadde vært det vi først så etter hos elever som hadde fall i karakterer og økende fravær, sier Madsen.

Med bakgrunn i Heraldstveits forskning begynte de å snakke med ungdommene om rus ikke bare som et symptom på slike problem, men som et problem som også kunne sees som en sjølstendig utfordring.

– Så når vi nå har samtaler med elever som har fall i karakterer og økende fravær tar vi alltid opp rus, sier Jan Fredrik Oddekalv.

Cannabis leder

Dette har fått dem til å konkludere med at rusmisbruk langt fra alltid er et symptom på andre problemer, at rusmisbruket blant unge generelt er økende og at cannabismisbruket leder stort.

– Sjøl om rusmisbrukerne er en minoritet, er vi ikke i tvil om at cannabis er normalisert blant unge. Det brukes på fest, og det festes gjerne mye. Russetida starter jo i tiendeklasse, avslutter Bjørn Madsen.

Powered by Labrador CMS