Skoleledelse og skoleeiere må sikre at alle skoler, også barneskoler, har en plan for rusforebyggende arbeid. Illustrasjonsfoto: Tom-Egil Jensen

Sørg for rusforebygging i barneskolen

Forbruket av rusmidler blant ungdom har de siste årene gått tilbake, men de siste Ungdata-undersøkelsene kan tyde på at «skikkelighetstrenden» er i ferd med å snu. Da gjelder det for skolene å ha planen klar, og det allerede i barneskolen.

Publisert

Dette er lederen fra Utdanning, utgave 6, 2019. 

Korus, de regionale kompetansesentrene på rusfeltet i Norge, anbefaler at det jobbes langsiktig med rusforebygging. Strakstiltak er ikke løsningen, skriver de i sitt hefte med støttemateriell for skolene.

De poengterer at tobakk og alkohol bør være tema allerede på mellomtrinnet. På ungdomsskolen, og gjennom resten av skoleløpet, bør skolene også ha illegale rusmidler i fokus.

 

Når man hører hva skoleledere forteller Utdanning, virker det klokt.

Rektor ved Teigar ungdomsskole i Færder kommune, Stig Lund Johannessen, sier han kjenner til 14-åringer som røyker hasj og barn ned i 11-årsalderen som drikker alkohol. Han har gått bredt ut med informasjon til foresatte i samarbeid med politiet og kommunen. Politikerne har også bevilget 250.000 kroner til prosjektet «Positiv ungdom».  

Ved Bjøråsen skole i Oslo gikk rektor Jarl Dukic Sandven til slutt til det skrittet å sende et varselbrev til byrådet, bydelsutvalget, bydelsdirektøren og politiet i fjor. Han var bekymret for dopsalg, vold og trusler i lokalmiljøet, men ble møtt av en vente-og-se-holdning. I brevet, som førte til mange oppslag i media, ba han om drastiske grep. De fikk ekstra midler, og sammen har ansatte, foresatte og elever tatt grep for en ny skolehverdag. 

Disse rektorene er modige. De setter viktige, men vanskelige temaer på dagsorden. Og de gjør det uten å frykte for skolens rykte. De forstår at skolen er en viktig arena for rusforebyggende arbeid, fordi man når så mange barn og unge, over mange år. Og de vet at elever i norske skoler har rett til en rusfri hverdag. 

 

I dagens læreplanverk stilles det krav til helsefremmende og forebyggende arbeid i skolen. I forslagene til de nye læreplanene, som er på høring i disse dager, er folkehelse et av de tverrfaglige temaene.

Opplæringslovens paragraf 9a sier dessuten at alle elever i grunnskolen og i videregående skole har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

 

Da må skoleledelse og skoleeiere sikre at alle skoler, også barneskoler, har en plan for rusforebyggende arbeid. Skal de lykkes, kreves det mer kunnskap om rus blant unge, også de yngste – og penger til å finansiere de nødvendige tiltakene.  

Powered by Labrador CMS