– Cannabis påvirker oppmerksomhet, initiativ, hukommelse og læringsevne, sier Kristine Moss, generalsekretær i Norsk Narkotikapolitiforening. Illustrasjonsfoto: Marianne Ruud

– Hasj kan påvirke guttenes skoleresultater

Norsk Narkotikapolitiforening er bekymret for hva cannabis kan gjøre med guttenes skoleresultater. – Cannabis påvirker læringsevnen, sier foreningens generalsekretær Kristine Moss.

Publisert

24 prosent av guttene i tredje klasse på videregående skole har røykt hasj siste året, viser rapporten Ungdata fra 2018. For jentene på samme trinn er tallet 13 prosent. Også på ungdomsskolen og de to første årene på videregående er det langt flere gutter enn jenter som har brukt cannabis. 

Tallene fra Ungdata-undersøkelsene viser dessuten at andelen ungdom som ruser seg øker. Etter over ti år med lite, og stadig mindre, rus blant ungdommen ser det ut til at det forskerne kaller «skikkelighetstrenden», har snudd. På skoler rundt om i landet er rektorene bekymret. 

Det er også Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF). De mener dette er noe man også bør ta med seg når man diskuterer årsaker til at gutter presterer dårligere enn jenter på skolen. 

– Cannabis kan være med på å påvirke guttene negativt med tanke på skole og utdanning, sier Kristine Moss, generalsekretær i Norsk Narkotikapoliti. 

– Gutter røyker mer cannabis enn jenter. Nasjonalt er det nesten dobbelt så mange gutter som jenter på ungdoms- og videregående skole som bruker cannabis, sier Moss. 

– Påvirker hukommelsen 

Moss viser til de negative fysiske følgene av cannabis-bruk. 

– Cannabis påvirker oppmerksomhet, initiativ, hukommelse og læringsevne, sier hun. 

– Dette kommer i tillegg til at det er en økt risiko for psykiske lidelser. 

NNPF arbeider med å informere om farene ved rusbruk. Moss sier de opplever at unge mener cannabis er ufarlig. 

– Cannabis ufarliggjøres på mange arenaer hvor de unge befinner seg. Ungdom utsettes for en enorm påvirkning i det daglige, spesielt i sosiale medier, sier hun. 

Moss mener dette er en av årsakene til utviklingen man ser. 

– Når cannabis fremstilles som mindre farlig, kan det gjøre at flere velger å prøve. 

 

– Skadelig debatt 

Kristine Moss tror også at legalisering- og avkriminaliseringsdebatten kan ha senket terskelen for å røyke hasj.  

– Det er flere utfordringer knyttet til denne debatten. Unge både misforstår og har ulike tolkninger av begrepet avkriminalisering. For mange unge fremstår det som at forbudet skal fjernes, sier generalsekretæren. 

Ifølge henne møter de mange ungdommer som er overbevist om at cannabis vil bli lovlig. 

– Våre medlemmer møter nye holdninger blant ungdom nå. Mange lurer på hvorfor politiet bryr seg om at unge bruker cannabis når det likevel skal bli lovlig, forteller Moss. 

– Unge tenker at voksne og samfunnet beveger seg i retning av at man ikke skal straffe bruk og besittelse av cannabis. Da er det også lettere for ungdom å tenke at det er mindre farlig. 

Powered by Labrador CMS