Ridha Al Hamd ønsker seg nå egen båt.

Ridha er klar for fiskerjobb i Oslofjorden

De er unge og entusiastiske og vil bli fiskere. Noen drømmer om å skaffe seg egen båt. Ti elever ved Kalnes videregående skole har gjort et uvanlig valg.

Publisert

Det var et ønske både fra fiskeribransjen og fra skolen å kunne starte opp et slikt tilbud. Dermed startet vi i 2019, og elevene fikk smake på fiskeryrket, sier rådgiver Wenche Levnang Johansen, som er faglig ansvarlig for naturbruk blå. I dag er det ti elever på faget, men det er plass til femten.

Hun sier at skolen fikk til et tett samarbeid med fiskeribransjen, Østfold fylkeskommune og Hvaler kommune.

Wenche Levnang Johansen.

FAKTA NATURBRUK BLÅ

Vg1 er felles med andre studieretninger på naturbruk ved Kalnes videregående, men elevene får seks timer i uka til fordypning (YFF-fag). De kan da velge fordypning i fiskerifag i fiskerifagmiljøet på Hvaler. Her får de opplæring på verksted i forefallende vedlikeholdsoperasjoner, fiskemottak, trålfiske og fiske med teiner, i tillegg til obligatorisk sikkerhetskurs, slik at de kan være med på fiskebåt. På vg2 spesialiseres det mer. Elevene får 17 timer i uka med fiskerirelaterte programfag. I tillegg kan de som fordypning velge utplassering i bedrift i til sammen ti timer i uka, direkte relatert til fiskerifag. I YFF-faget på vg2 inngår utdanning som dekksoffiser klasse 5 (D5), SRC/VHF -sertifikat og ROC/GOC-sertifikat. Etter vg2 er det to års læretid i bedrift, deretter fagprøve. Etter bestått fagprøve oppnås yrkestittelen fiskerifaglært. Etter fagprøve kan de ta påbygg og oppnå generell studiekompetanse. Og etter godkjent fagutdanning, kan de få arbeid på fiskebåt eller i servicenæringer tilknyttet leveranser til fiskere eller fiskemottak. De kan også starte egen bedrift og skaffe seg egen fiskebåt.

– Og så opplevde vi mye velvilje fra fiskerne. Men så ble tilbudet plutselig lagt ned, uten at skolen ble tatt med på råd. Viken fylkeskommune argumenterte med at det var for få elever, og ikke læreplasser til elevene. Dette var selvfølgelig veldig trist, siden vi hadde et tett samarbeid med næringen om nettopp opplæringen og læreplassene som de lovte videre. Etter et halvt års nedleggelse var vi imidlertid i gang igjen, sier hun.

Hun forklarer at skolen har et samarbeid med trålverkstedet og fiskemottaket i Utgårdskilen på Hvaler, pluss femten båter.

Velvilje fra fiskerne

– Her kan det fra neste år bli snakk om fem–ti lærlingplasser. Samarbeidet fungerer veldig bra, og det er mye positivitet. Vi har også planer om et opplæringskontor der ute, og vi håper vi får det til neste år. Viken, avdeling næring, har støttet dette pågående prosjektet, «Opplæring og marin næringsutvikling», hvor nytenkning og samarbeid er drivkraften.

– Hvordan er motivasjonen til elevene?

– Mitt inntrykk er at de er veldig interessert i fiske, og at de ser at dette kan være en karrierevei. De trives med å være ute i båt. Elevene har hybler i Utgårdskilen og klasserom i andre etasje på trålverkstedet. De må starte tidlig når de skal ut på fiske. Noen må for eksempel opp klokka tre om natta for å bli med reketråler ut. Det kan bli veldig lange arbeidsdager. Målet til de fleste er å starte for seg selv som fisker eller bli mannskap på en båt. Disse går yrkesfaglig 2+2-løp, som er to år på skole og to år ut i lære, og ender opp med fagbrev. Det finnes mange veier og muligheter. En elev har bare praksis på båt og ingen teori på skolebenken. Eleven får da et kompetansebevis etter læretiden og kan eventuelt senere ta fagbrevet. En annen elev går for naturbruk blå studieforberedende treårig løp, med naturforvaltning. Eleven kan ta videre studier for eksempel innen marinbiologi eller andre fag på høgskole eller universitet etter videregående skole.

LES OGSÅ: Disse elevene er etterspurte når de er ferdigutdannet

Yrke har også møtt flere elever:

De ser alle for seg en framtid som fisker. Fra venstre foran: Ridha Al Hamd, Petter Solberg. Bak fra venstre: Patrik Larsen, Tor Andre Kolbeinsen og Herman Hansen.

– Vi har vært med på reketråling, leppefiske, krabbefiske og hummerfiske, og noen har vært med på notbåt og fisket makrell, brisling, NVG-sild og nordsjøsild. I tillegg har noen vært med nordover på snurrevadfiske etter torsk, sei, hyse og blåkveite. Siden august har vi vært tre dager i uka på fiskebåt, fiskemottaket og tråleverkstedet på Utgårdskilen. Vi har tatt imot og veid fangst, satt fangsten inn på kjølen, stablet kasser og vedlikeholdt fiskeutstyr. Akkurat nå holder vi på med å ta kystskippersertifikat på skolen. Etter uke tolv neste år skal vi igjen være i fiskebåt, forteller Herman Hansen (21) entusiastisk.

Ønsker seg egen båt

Rundt ham sitter Ridha Al Hamd (17) og Petter Solberg (17), Patrik Larsen (17) og Tor Andre Kolbeinsen (18). Alle er på vg2 fiske og fangst, naturbruk blå ved Kalnes videregående utenfor Sarpsborg. De liker å være på sjøen og øyner muligheten til å få seg en variert og aktiv jobb. Fellesnevneren er at alle vil bli fiskere. Om to og et halvt år kan de smykke seg med yrkestittelen fiskerifaglært. Når det skjer, har de mange planer.

– Jeg vil ha egen båt, og da vil jeg til Barentshavet og Nord-Norge. I uke åtte i vinterferien neste år skal jeg være med på sjarkfiske i Troms, sier Herman. Han får følge av Peter. – Jeg vil også ha min egen båt. Og det frister å dra til Nord-Norge.

– Hvordan har dere blitt mottatt blant fiskerne?

– Fiskerne har vært veldig greie og hjelpsomme mot oss og veldig villige til å lære bort. Vi har som regel hatt praksis alene hos en fisker, men også vært to elever utplassert på samme båt. Jo, vi tror at det er en framtid som fisker, og at det vil finnes jobber innen fiske i framtida, sier Peter.

– Det har vært morsomme og annerledes arbeidsdager og mye variert arbeid. Og så er det flott å få frisk luft hver dag. Reaksjonene fra fiskerne har bare vært positive, og det virker som om de vil ha inn flere jenter. Målet mitt er å kjøpe meg båt, en sjark, slik at jeg kan drive med leppefiske eller kanskje trål. Men først vil jeg prøve å komme inn som mannskap, og jeg vil også nordover og fiske, forteller Mia Marita Knutsen (17).

Veldig positivt

– Jeg synes de unge er motiverte og veldig flinke til å holde tida, for de må jo opp grytidlig. Så jeg er positivt overrasket, sier fisker Roar Bekkevik. Han er én av de rundt tretti–førti fiskerne som har Utgårdskilen på Hvaler som havn. Bekkevik er opptatt av nyrekruttering til fiskeryrket.

– Ja, det trengs virkelig. Vi har altfor få fiskere under 30, de fleste av oss er mellom 55 og 60 år gamle.

– Hva tenker du om å ta inn en lærling?

– Jo, jeg er positiv og har vurdert det seriøst. Jeg har allerede skrevet meg på en liste over interesserte, sier Bekkevik, som har et håp om at det fortsatt er fiskere på Hvaler den dagen han selv blir pensjonist.

– Vi er avhengige av rekruttering til fiskeryrket, fordi fiskerne er i ferd med å bli gamle. Det har vært vanskelig å rekruttere de unge, så vi er derfor veldig positive til denne linja ved Kalnes videregående skole. Før var de unge ofte nede på brygga, men sånn er det ikke lenger, sier Frank Thrana, arbeidsformann ved tråleverkstedet i Utgårdskilen på Hvaler. Thrana mener at det er gode muligheter for de som satser på naturbruk blå.

– Står de på, så er det absolutt gode muligheter innenfor fiske. Jeg merker at motivasjonen er stor blant de som vet hva de vil, og enkelte vil nok starte direkte med fiske når de får fagbrevet.

Ridha Al Hamd fikk blant annet hummer da han var i praksis.

– Hvordan har elevene blitt tatt imot av fiskerne?

– Enkelte fiskere var nok litt skeptiske til å begynne med, men nå er de over all forventning positive.

Ridha Al Hamd fikk blant annet hummer da han var i praksis. Målet er egen båt.

– Målet til de fleste elevene på Naturbruk Blå er å starte for seg selv som fisker eller bli mannskap på en båt, forteller rådgiver Wenche Levnang Johansen ved Kalnes vgs.

De ser alle for seg en framtid som fisker. Fra venstre foran: Ridha Al Hamd, Petter Solberg. Bak fra venstre: Patrik Larsen, Tor Andre Kolbeinsen og Herman Hansen.

Powered by Labrador CMS