Høyres Mathilde Tybring-Gjedde.

Reagerer på modell for finansering av private barnehager:

Høyre: – Vil gjøre private barnehager til en politisk slagmark

Høyre går hardt ut mot Storberget-utvalgets forslag til ny finanseringsmodell for private barnehager. – Vil skape et A- og et B-lag, sier Mathilde Tybring-Gjedde.

Publisert

– Flertallets forslag betyr i praksis at kommunene skal ha lov til å forskjellsbehandle mellom barn som går i privat eller kommunal barnehage. Det vil skape et A- og et B-lag. Det er ikke akseptabel for Høyre, skriver Høyres Mathilde Tybring-Gjedde i en sms til Utdanningsnytt.

Onsdag la Storberget-utvalget, ledet av statsforvalter Knut Storberget, frem et forslag til ny modell for finansering av private barnehager.

Utvalget konkluderer med at kjedebarnehagene har en god økonomisk situasjon med relativt solide driftsmarginer. Flertallet mener at det ikke kan utelukkes at det her realiseres superprofitt, altså at avkastningen er langt høyere enn det barnehageeiere kunne forvente seg.

Flertallet foreslår derfor en ny modell for finansering (lokal samhandlingsmodell) som gir kommunene økt ansvar og myndighet, også over private barnehager.

De vil gi kommunene mulighet til å lage lokale regler for finansiering av barnehager og foreslår også at kommunene kan sette kvalitetskrav til barnehagene, vilkår for hvilke barnehager som skal ha støtte (kommersielle eller ideelle) og krav til gode lønns- og arbeidsvilkår.

Bare PBL gikk i mot modellen i utvalget. De kaller den et "brudd med barnehageforliket" og får støtte av Tybring-Gjedde.

Hun mener modellen vil føre til stor uforutsigbarhet for private barnehageeiere.

Les også: Velferdsutvalget: Kommunene bør få full kontroll over finansieringen av private barnehager

– En politisk slagmark

– Dersom kommunene skal ha makt til å stoppe inntektene til private barnehager på kort varsel, så vil det være svært få barnehageeiere som tør å drive langsiktig. Mange vil ikke tørre å investere i oppussing av barnehagen, kompetanseløft for ansatte eller bedre lekearealer, sier hun.

– Foreldre er i hovedsak veldig fornøyde med barnehagetilbudet i dag. Det skyldes blant annet at vi har et god og langsiktig samarbeid mellom private barnehager og kommunene. Høyre er ikke villig til å sette den norske barnehagemodellen i spill.

– Flertallet understreker jo at det må være et forutsigbart system. Er ikke det garanti nok for at endringer ikke skal skje over natta?

– Det er naivt av utvalget å legge til grunn at å la kommunene få bestemme over finansieringen av private barnehager, ikke vil få noen negative konsekvenser noen steder. Tvert imot vil dette gjøre private barnehager til en politisk slagmark. De blir gjenstand for politisk kamp og hestehandel i hver eneste kommune i Norge. Forutsigbarheten, som utvalget selv sier barnehagene trenger, forsvinner.

Gevinst fra eiendomssalg

Tybring-Gjedde reagerer også på at utvalget uttaler at "superprofitt" i barnehagesektoren ikke kan utelukkes.

– Man har ikke funnet "superprofitt" i barnehagesektoren. Private barnehager får eksakt det samme tilskuddet som de kommunale barnehagene har i hver kommune. Sannheten er at mange private barnehager går med underskudd, skriver hun.

– Men det finnes mange eksempler på at eiere av konsern og enkeltstående barnehager har tatt ut millioner i gevinst. Bekymrer ikke det deg med tanke på at de mottar store beløp i offentlig støtte?

– Det meste av det som har vært gevinst i barnehagesektoren skyldes salg av eiendom, ikke drift av barnehager. Og etter at vi stilte krav om bemanningsnorm og pedagognorm har lønnsomheten i sektoren gått ned. Barnehageloven setter også en grense for hvor mye overskudd en barnehage kan ha. Jeg mener det er en rimelig balanse, sier Tybring-Gjedde.

Powered by Labrador CMS