Elever spør om lærerstreiken på ung.no

«Hva er rettighetene våre når det blir lærerstreik på ungdomsskolen. Får vi ekstratimer?»

Publisert Sist oppdatert

Spørreren er en femten år gammel gutt, og han reiste dette spørsmålet til spørretjenesten ung.no, som forvaltes av Bufdir.

Svaret han får 28. august, er at retten han har til undervisning, vil være verken mulig eller lovlig å oppfylle for de timene der hans lærere eventuelt er i streik.

«Hvis din skole og din/dine lærere blir tatt ut, så kan de ikke undervise dere på skolen eller digitalt. Skolen din vil heller ikke ha lov til å sette inn andre voksne i de jobbene der lærere er i streik», heter det i svaret på ung.no.

Les også: Anna Nylund, professor i juss ved Universitetet i Bergen om streikeretten versus elevenes rett til utdanning

Ukeplaner

Den 20. juni tok Utdanningsforbundet (UDF) ut sine 45 første medlemmer i streik. Siden har det vært en gradvis opptrapping. Tirsdag denne uka gikk ytterligere 300 UDF-organiserte ut i streik, mens Skolenes landsforbund tar ut ni nye medlemmer i Karasjok. Totalt er omlag 3.500 av lærerorganisasjonenes medlemmer nå ute i streik. Elever noen steder i landet har nå vært uten undervisning i tre uker.

Spørsmålene på ung.no handler om alt i fra hvorfor lærerne streiker og hvilket tilbud elevene har rett på.

En gutt på 15 år skriver at lærerne ved hans skole sier at de vil gi elevene en ukeplan med oppgaver de skal gjøre mens lærerne streiker. Han lurer på om det er lov, og om de kan kreve at elevene jobber mens de streiker.

Ifølge svaret er at det er fullt lovlig, men at lærerne ikke kan følge opp elevenes arbeid mens de streiker. På ung.no oppfordres elevene imidlertid til å jobbe med skolearbeid selv om det er streik:

«Det at elever organiser et samarbeid seg i mellom i denne perioden kan være til hjelp for mange, og det vil også være mer sosialt», heter det i svaret.

Langtidsplanlegging

Lenge før streiken var et faktum er det noen elever som spør om hva det eventuelt vil innebære. Allerede 14. desember i 2021 stilte en tiendeklassing med sans for langtidsplanlegging spørsmål om konsekvensene av en lærerstreik til våren.

Hun spør: «Hei, Jeg er en 15 år gammel jente og går i 10. klasse. Jeg har hørt at det er mulighet for at lærerne går ut i streik til våren under eksamensperioden. Jeg har hatt lite motivasjon dette halvåret, og karakterene mine har blitt litt dårligere. Jeg hadde planer om å skjerpe meg det siste halvåret, men er det nødvendig hvis «julekarakterene» blir stående på vitnemålet til sommeren, grunnet streik?»

Svaret på ung.no levner ingen tvil:

«Du må på ingen måte finne på å legge deg bakpå med tanke på at det eventuelt kan bli streik.»

Men det kommer også frem at streiken kan få noe å si for avviklingen av eksamen neste år. En jente lurer på om eksamen 2023 kan bli avlyst hvis lærerne «streiker lenge nok».

Svaret er at det er en mulig konsekvens.

Powered by Labrador CMS