Digital eksamen: Forslagene til eksamensendringer er kunnskapsbaserte

Debatt: Tilbakemeldinger på eksamen fra lærere og elever har reell påvirkningskraft.

Publisert Sist oppdatert

I Utdanningsnytt 2. november spør Thom Jambak hvem som besluttet at alle eksamener skal gjennomføres digitalt og ønsker seg at elevene fortsatt skal skrive med papir og blyant på eksamen, fordi han ellers frykter konsekvensene for elevene med lavere kompetanse.

Jambak sier også at det er tydelig for ham at det ikke er rom for påvirkning, at endringen ikke er diskutert godt nok med organisasjonene, og at tilbakemeldingene fra organisasjonene faller på stengrunn.

Forslagene er basert på kunnskap

I eksamensgruppa møtte vi organisasjonene hyppig til interessante diskusjoner om hvordan eksamen kan fornyes. Det resulterte i to rapporter som er helt sentrale i hvordan vi nå forstår eksamen og hvordan den bør endres. Det stemmer at gruppa ikke gav et konkret råd om å tillate alle hjelpemidler under eksamen i matematikk, men rådene må likevel sees i en større og helhetlig sammenheng – eksamen må bli mer rettferdig, pålitelig og valid og være håndterbar, i en tid som krever at vi er mer digitale.

Vi har fått oppdraget om å innføre digital eksamen fra Kunnskapsdepartementet. Hverdagen til elevene er digital, og heller ikke i skolehverdagen er det lenger like viktig som før å skrive svar på regnestykker på papir uten bruk av hjelpemidler.

Denne utviklingen gjenspeiler også den nye læreplanen i matematikk. Analyser av eksamen forteller også at kompetansen eleven viser i de to delprøvene, er den samme. En digital eksamen ivaretar også lovkravene om universell utforming.

Tilbakemeldinger og utprøvinger fører til endring

Vi har fått viktige tilbakemeldinger fra lærere og elever på eksempeloppgavene som er publisert, og noen oppgaver blir nå justert med bakgrunn i innspillene. For å undersøke vanskegraden i oppgavene skal elever nå få prøve dem ut. Da får elevene vise hva de kan, uten at lærere eller myndigheter på forhånd avgjør hva som er vanskelig for dem og ikke.

Eksamen var tidligere et fagfelt som var mer lukket og som endret seg lite. Dette har forandret seg gjennom arbeidet med den nasjonale eksamensgruppa, og slik ønsker vi å fortsette å jobbe. Vi har forståelse for at endringene kommer brått på ─ spesielt for fagene hvor elevene skal ta eksamen etter ny læreplan våren 2021.

Vi er glade for at Jambak er åpen for å endre eksamen med gode nyvinninger, men han etterlyser mer diskusjon. Organisasjonene er invitert til jevnlige møter, for å komme med sine innspill i det videre arbeidet. Vi skal fortsette å følge opp tilbakemeldingene vi får, og gjøre forbedringer ut fra dem og erfaringene vi gjør oss gjennom utprøving av oppgaver. Vi ser også behov for å forberede skoler, og andre som jobber med eksamen, bedre på endringene som kommer.

Powered by Labrador CMS