Rekordhøyt karaktersnitt for avgangselevene på grunnskolen

Avgangselevene i grunnskolen for skoleåret 2021–2022 hadde i gjennomsnitt 43,4 grunnskolepoeng. Det er en liten økning fra året før og dermed rekordhøyt.

Det skriver Utdanningsdirektoratet (Udir).

Nå har de gjennomsnittlige standpunktkarakterene for avgangselevene i grunnskolen skoleåret 2021–2022 blitt publisert. Årets avgangselever hadde i gjennomsnitt 43,4 grunnskolepoeng. Det er en liten økning fra 43,3 poeng året før.

Les også: Udir skal prøve ut alternativer til dagens eksamen

De siste årene har karaktersnittet for avgangselevene i grunnskolen steget. Skoleåret 2019–2020 økte snittet uvanlig mye. Dette året ble eksamen for første gang avlyst på grunn av koronatiltak.

Ifølge Udir skyldtes den uvanlige økningen dette året både at eksamenskarakterene ikke ble beregnet i karaktersnittet, og at elevene fikk høyere standpunktkarakterer i flere av fagene. De siste to årene har karaktersnittet fortsatt å stige.

Jentene gjør det best

Tallene viser også at jentene i snitt har høyere karakterer enn guttene i de fleste fag. Blant de største fagene er det kun i kroppsøving at gutter har høyere snitt enn jentene.

Størst forskjell mellom kjønnene er det i fagene mat og helse og kunst og håndverk. Der har jentene henholdsvis 5,0 og 4,9 i snitt, mens guttene har 4,3 og 4,2 i snitt.

Oslo er igjen det fylket i landet med høyest karaktersnitt. Det gleder skolebyråd Sunniva Holmåls Eidsvoll (SV).

– Elevene i Oslo har måttet tåle noen utrolig tøffe år med strenge koronatiltak. Det er gledelig å se at Oslo er det fylket med de beste karakterene i landet etter 10 års skolegang, skriver hun i en epost til Utdanningsnytt, men sier også at det er viktig å ikke se seg blind på at Osloskolen har gode karakterer.

– Jeg er vel så opptatt av å legge til rette for at elevene kan trives på skolen og ha lyst til å gå på skolen. Derfor kommer jeg til å fortsette å ta tak i de utfordringene vi ser etter korona, med økende forskjeller, og mange elever som sliter med skolevegring eller manglende motivasjon. Det er viktigere enn karakterkonkurranse, sier Eidsvoll.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS