Stian A. Antonsen ved hjemmekontoret.
Stian A. Antonsen ved hjemmekontoret.

Stian stiller med digital leksehjelp til hjemmeværende elever

I en twittermelding tilbød Stian A. Antonsen seg å ha digital leksehjelp for elever som måtte trenge det. Så begynte ballen å rulle i bydel Gamle Oslo.

Publisert Sist oppdatert

Antonsen er samfunnsviter og lokalpolitiker for SV i bydel Gamle Oslo. Da meldingen om at skolene ble stengt kom, ble han bekymret for at forskjellene i elevenes læringsutbytte ville øke.

– Det er en del faktorer som spesielt gjelder for akkurat den bydelen der jeg er. Det er mange store barnefamilier som bor trangt, og mange som gjerne ikke har norsk som morsmål. Mange av disse familiene har ikke plass til å utføre skolearbeid i fred og ro, og ofte har de kanskje bare en PC fordelt på hele familien.

Ifølge Antonsen er det enkelte områder i Gamle Oslo bydel der barnefattigdomsraten er på over femti prosent.

Fra tanke til organisert hjelp

Siden Antonsen forespeilet et behov og ville hjelpe, la han ut en melding på Twitter der han tilbød seg å gi digital leksehjelp til de som måtte trenge det. Kort tid etter tikket det inn flere meldinger, blant annet fra Tøyenakademiet.

– Både Røde Kors og Tøyenakademiet har tatt kontakt og sagt at de vil oppskalere tilbudet om digital leksehjelp. Jeg har meldt meg hos Tøyenakademiet, og der kunne jeg krysse av for de fagene jeg kan gi leksehjelp i, sier Antonsen.

– Vi har en plan om å opprette et hjelpekorps som kan bistå lokalsamfunnet der det trengs. Da passet jo leksehjelp perfekt inn, for vi har mange med engasjement og kompetanse som kan bidra, sier Sara Barzinje i Tøyenakademiet.

Sara Barzinje i Tøyenakademiet.
Sara Barzinje i Tøyenakademiet.

Hun trekker frem viktigheten av et godt lokalsamfunn i vanskelige tider.

– Man kan føle seg maktesløs når man sitter hjemme, men det at vi kan si til lokalsamfunnet at "vi er her for å hjelpe deg!", er noe som står sterkt her på Tøyen.

Jevne ut forskjeller

– Det er viktig å være klar over at familier har forskjellige utgangspunkt, og det er viktig å ikke forvente at alle skal kunne følge undervisning som normalt, oppfordrer Stian A. Antonsen.

Han poengterer at situasjonen er krevende for lærere som plutselig befinner seg i en ny situasjon, og at det dermed kreves en innsats for alle.

– Som samfunn må vi prøve å gjøre alt vi kan for å sørge for at de med dårligst utgangspunkt får så mye læringsutbytte som de kan, sier Antonsen.

Sara Barzinje forteller at hun føler med de foreldrene som kanskje kjenner på at de ikke strekker helt til når elevene nå skal følge undervisning fra hjemmet.

– Da er det viktig med lokal frivillighet. Det kan ofte ta litt tid med statlige tiltak, og derfor er det viktig at vi er på og fanger opp de utfordringene som måtte komme.

Powered by Labrador CMS