Kun to elever og lærer Maria Mørland Andersen i klassen i dag.
Kun to elever og lærer Maria Mørland Andersen i klassen i dag.

Lærerne bytter på å undervise elevene

På 2. trinn på Kringsjå skole i Oslo er to av elevene på skolen, resten har hjemmeskole - og alle skal gjennom samme dagsopplegg.

Publisert Sist oppdatert

– Det går så fint, sier lærer Maria Mørland Andersen.

Hun har i dag ansvaret for de to elevene som møtte på skolen på dette trinnet. Som veldig mange andre skoler må hennes skole tilby undervisning på skolen for de elevene som har foreldre som har jobber som gjør at de ikke kan ta fri eller jobbe hjemme. I dag var det Andersen som hadde ansvaret for klassen.

– Vi bytter på hvem som skal ha undervisning med disse elevene. Det er lærere som har egne barn hjemme, som gjør at de må ta andre hensyn. Jeg har ikke det, så det gjør det nok litt enklere, fortelle Andersen.

Fersk i faget

Maria Mørland Andersen startet opp sin lærerkarriere nå i høst.

– Ja dette er min aller første lærerjobb. Men denne situasjonen vi nå er oppe i er det ingen som har erfaring med. Vi må bare brette opp ermene og finne løsninger. Det kan jo hende vi finner opp nye undervisningsmetoder når vi nå må tenke helt nytt om undervisning.

Klassen har den samme undervisningen uansett hvor de befinner seg, via showbie. Men de to elevene som er på skolen får litt tettere oppfølging av lærer enn vanlig.

– Ja det er jo anledning til å gi mer en-til-en undervisning når en har bare to elever. Men vi har jo spilt litt fotball og gjort andre ting også, sier lærer Andersen.

Savner hverandre

De to elevene har hatt en så normal skoledag som mulig, når undervisningen er over skal de på AKS som vanlig (i Oslo heter det ikke SFO men AKS - Aktivitetsskolen, red. anm).

– Vi har en gruppechat der hele klassen er med. Der er det allerede en del som sier at de savner klassekameratene. Noen synes jo det er litt fint å kunne være hjemme også, sier Andersen.

Planene som var lagt måtte endres.
Planene som var lagt måtte endres.

– Er det foreldre som kontakter deg og spør om ting?

– De lurer ikke på så mye, men det er noen som lurer på om de må følge timeplanen med friminutt og det hele. Da sier jeg at de må finne sin egen måte. Mange har jo hjemmekontor selv og skal prøve å ha skole i tillegg. Da må en finne ut hva som passer på den enkelte hjemmeskolen, sier Andersen.

– Tok du kollektiv transport for å komme deg på jobb?

– Ja det gjorde jeg. Jeg tok bussen. Det var veldig få på bussen, så det føltes trygt. Men jeg tenkte meg litt om før jeg trykket på stoppknappen og brukte ikke fingrene. En blir litt mer observant og oppfinnsom i disse tider, sier 2. trinns læreren på Kringsjå skole.