Annonse
Debatt

I dag er det store ulikheter i Norges barnehager på hva eiere mener er tilstrekkelig. Vurderingene varierer fra 7 til 5,1 barn per ansatt for barn over 3 år. Arkivfoto: Utdanning

«En tilfredsstillende bemanningsnorm må komme innen august 2017»

Tiden er overmoden for en tydeligere regulering av et maksimalt antall barn per voksen som ikke må overstige 6:1 eller 3:1 avhengig av barnets alder.

Del side


Annonse

Resolusjon fra årsmøtet i Utdanningsforbundet i Halden:

Norges barnehager er i endring. Åpningstidene forlenges uten at det blir satt inn flere ansatte. Store barnegrupper er mer regel enn unntak. Forskere påviser at barna utsettes for stress som kan føre til svekket fysisk og psykisk helse og redusere evnen til læring. Tiden ansatte har til hvert enkelt barn, reduseres!

Barnehageeiere tar ut stor fortjeneste på barns bekostning! I dag er kun pedagognormen lovfestet: Det skal være 14-18 barn over 3 år og 7-9 barn under tre år for hver pedagogisk leder. Når det gjelder øvrig bemanning, står det: ”det skal være tilstrekkelig bemanning slik at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet”.

NB: Vurderingen av hva som er tilfredsstillende, er opp til den enkelte private eller kommunale eier. I dag er det store ulikheter i Norges barnehager på hva eiere mener er tilstrekkelig. Vurderingene varierer fra 7 til 5,1 barn per ansatt for barn over 3 år. Begrunnelsen for å ha færre voksne per barn og store barnegrupper kan ikke være at dette gir ekstra gode utviklingsmuligheter for hvert enkelt barn. Årsaken må være at driften blir billigere, med større mulighet til å ta ut økonomisk gevinst når det er flere barn i store barnegrupper. Lønn til ansatte er den største utgiften og er den variabelen som lettest kan reduseres. Så lenge loven er vag, både på bemanning og antall barn i hver gruppe, vil vi se at denne negative utviklingen sprer seg raskt!

Tiden er overmoden for en tydeligere regulering av et maksimalt antall barn per voksen som ikke må overstige 6:1 eller 3:1 avhengig av barnets alder. Skal vi innfri de gode intensjonene i lover og forskrifter, bør normen ligge enda lavere og gruppestørrelsen reduseres. Vi kan ikke vente lenger! Vi må få en god bemanningsnorm innen august 2017!

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!