Lærerspesialist-ordningen er en blindvei

Debatt: – Utdanningsforbundet sentralt bør jobbe politisk for at funksjonen i nåværende form ikke blir videreført.

Publisert

Hvordan skal man innrette en alternativ karrierevei i skolen som ikke er administrativt retta? Det har vært utgangspunktet til Utdanningsforbundet sentralt, ut fra et følt behov og medlemmers påtrykk for alternative veier med klasserommet som utgangspunkt.

Hvilke kriterier skal gjelde for funksjon? Fordypning i faget på minimum 60 studiepoeng, deltakelse i utvikling av lokale læreplaner og/eller et spesielt studium (lærerspesialist) med et omfang på 60 studiepoeng år.

Vi har fått en ordning som heter lærerspesialister med et innhold og utforming som ikke tjener de fleste av dem som jobber i grunnskolen. Det er oppretta et eget utdanningsløp som skal kvalifisere til funksjonen lærerspesialist. Hva disse skal gjøre, er usikkert utover en særskilt fokus på eget fag, men det er ikke unikt for dem. Alle lærere er opptatt av egne fag, eller hva det skal undervises i, uavhengig av en tildelt funksjon.

Dette er av mange lærere oppfatta som lite konstruktivt i forhold til en godt innarbeida delingskultur, der man ved å bli spurt, ga kolleger gode innspill og tilgang til undervisningsopplegg, samt en refleksjon rundt egen praksis som kunne være nyttig for kollegene å dele og benytte i egen undervisning.

Nå vil det føre til at man ikke gir innsikt i egne opplegg, når man får greie på at lærerspesialistene vil få 54.000 kroner i året for å polere egen faglighet. Mange vil oppleve det som urettferdig og ganske tilfeldig hvem som etter søknad, får funksjonen. Det bryter også med Utdanningsforbundets sentrale linje om at lønn og ulike typer lønnstillegg, skal være forhandlet fram sentralt.

Lønnstilleggene bør gis i tråd med et rettferdighetssyn som har preget fagforeninga og skal fortsatt prege Utdanningsforbundets framtidige lønnspolitikk.

Les også: Å gjøre lærerspesialistordningen permanent uten å involvere profesjonen, kan bli et stort feilgrep

Er det noe vi ikke trenger nå, så er det en svekkelse av autoritet og faglig tyngde knytta til lærerrollen

Vi mener det er mer betimelig og strategisk å jobbe enda hardere og målretta mot et felles lønnsløft for profesjonen med gjennomsiktige, klare kriterier for lønnsfastsettelsen knytta til vårt ansiennitets -og kompetanselønnssystem. Vi frykter at en fortsettelse og utbygging av funksjonen vil føre til splid, mindre samhandling, men også bryte med synet på lærerrollen der man må være lærerspesialist for at det man sier, skal tillegges faglig vekt.

Ord er makt og ord definerer handlingskraft, noe som betyr at vi svekker verdien av og synet på profesjonen. Er det noe vi ikke trenger nå, så er det en svekkelse av autoritet og faglig tyngde knytta til lærerrollen, og den offentlige forståelsen av funksjonsbegrepet lærer.

Vi mener at funksjonen ikke bør opprettholdes, og at Utdanningsforbundet sentralt bør jobbe politisk for at funksjonen i nåværende form ikke blir videreført.

Powered by Labrador CMS