- Lærernormen er et tiltak til ugunst for distriktene; det er et tiltak for Østlandet og byene ellers i landet, skriver Karl Øyvind Jordell. Arkivfoto: Utdanning
- Lærernormen er et tiltak til ugunst for distriktene; det er et tiltak for Østlandet og byene ellers i landet, skriver Karl Øyvind Jordell. Arkivfoto: Utdanning

Lærernormen forverrer situasjonen i Finnmark

I Finnmark utgjør nå andelen ufaglærte 11,1 prosent, mot 10,2 prosent i forrige skoleår. Det er nesten dobbelt så mye som landsgjennomsnittet, og nesten tre ganger så mye som det landsgjennomsnitt statsråden opererer med.

Publisert

I et oppslag på Utdanningsnytt hevder statsråd Jan Tore Sanner (H): «Antallet personer som ikke er kvalifiserte til å undervise, men som gjør det i de offentlige skolene i Norge, har økt fra 4 prosent til 4,2 prosent.»

Ifølge den siste grunnskolestatistikken var antall lærere i grunnskolen (som vel omfatter mer enn bare den offentlige skolen) 69079. Av disse var det 3915 som ikke oppfylte kompetansekravene; det utgjør 5,7 prosent. For så vidt som de ikke-offentlige skolene også er en del av skoletilbudet, er gir dette tallet et mer korrekt bilde av situasjonen i kongeriket. Men statsråder har for vane å velge sine tall med omhu ….

Som ventet avviser han et forslag om at noe av mangelen kunne dekkes opp av barnehagelærere. Dette skrev jeg om forleden, i et innlegg med tittelen Fornøyelig runddans om lærerutdanning. KrFs Hans Fredrik Grøvans antydet en slik løsning i Stortinget, og statsråd Iselin Nybø (V) skulle vurdere det, sa hun. Jeg konkluderte slik: « … nå vil altså statsråden vurdere å slippe til som lærere, personale som verken har relevant grunnutdanning, eller har praksis fra skolen, og som heller ikke tilfredsstiller de status-befordrende opptakskravene [3,5 i snitt; 4 i matte]. Resultatet av vurderingen er gitt. Nybø fikk nok skjenn da hun kom hjem til sin statsrådskollega Sanner.

Han kan ikke oppgi flere av Høyres fanesaker, for noe så trivielt som å få nok lærere. Og det er han som har ansvar for skolen.» Ganske riktig, nå sier Sanner: «Det står ikke på dagsorden nå. Vi trenger dem i barnehagene og ønsker ikke å flytte dem fra barnehage til skole.» Jeg er blitt profet i eget land ….

I samme innlegg sier Utdanningsforbundets leder Handal, med referanse til lærernormen: «Det har ikke manglet på advarsler om at vi kom til å se veldig mange flere ukvalifiserte. Nå har ikke det skjedd, og det er veldig positivt. Sånn sett var de advarslene kanskje ikke helt riktige. Jeg tror kommunene strekker seg langt nå for å få dette til, og at debatten har tematisert dette med ukvalifiserte på en måte som gjør at det føles vanskeligere å sette inn ukvalifiserte nå enn tidligere.»

Det er riktig at det ikke er blitt så mange flere ukvalifiserte. Men i Finnmark utgjør nå andelen ufaglærte 11,1 prosent, mot 10,2 prosent i forrige skoleår. Det er nesten dobbelt så mye som landsgjennomsnittet, og nesten tre ganger så mye som det landsgjennomsnitt statsråden opererer med. Sju av nitten kommuner i fylket har mer enn 20 prosent ufaglærte; to av de sju har mer enn 30 prosent.

Dermed har vi i hvert fall fått bekreftet at lærernormen er et tiltak til ugunst for distriktene; det er et tiltak for Østlandet og byene ellers i landet. Men det er jo der de fleste velgerne finnes ….