– Det må være lov å minne om at uten SV hadde barnehageforliket verken sett dagens lys eller blitt gjennomført, skriver Audun Lysbakken og Mona Fagerås. Foto: Marianne Ruud (Lysbakken) og Stortinget/Terje Heiestad (Mona Fagerås).
– Det må være lov å minne om at uten SV hadde barnehageforliket verken sett dagens lys eller blitt gjennomført, skriver Audun Lysbakken og Mona Fagerås. Foto: Marianne Ruud (Lysbakken) og Stortinget/Terje Heiestad (Mona Fagerås).

Mangfold og kvalitet i barnehagetilbudet

Vi må ha trygghet for at hver eneste krone som bevilges fra det offentlige og fra foreldrene, ikke forsvinner ut til private eieres lommebøker.

Den siste tiden har den nye administrerende direktøren i Private Barnehagers Landsforbund (PBL), Anne Lindboe, langet ut mot SVs leder i en rekke avisinnlegg, der hun feilaktig påstår at han bare er opptatt av hvem som eier barnehagene og ikke kvaliteten på barnehagetilbudet.

Retorikken og påstandene til PBL om at vi er mer opptatt av hvem som eier barnehagen enn kvaliteten, er påfallende lik kritikken som Venstres stortingsrepresentant Guri Melby kom med nylig. Dette er kanskje ikke så overraskende, siden både Venstre og PBL står stadig mer alene når det gjelder å ikke ta inn over seg at hver krone som tappes ut av barnehagene og havner i kommersielle eieres lommer, går ut over kvaliteten vi tilbyr barna. Selv Høyres kunnskapsminister har det siste året vedgått at barnehagesektoren trenger sterkere regulering.

 

Det holder derfor ikke lenger å bygge på gamle skremmebilder av et «politisk ytre venstre» som er ute etter å «ta» de private barnehageeierne. Det må være lov å minne om at uten SV hadde barnehageforliket verken sett dagens lys eller blitt gjennomført. Som følge av det har barn fått lovfestet rett til barnehageplass, og vi har i dag full barnehagedekning. Gjennom store offentlige tilskudd ble det bygd flere tusen nye barnehager, mange av dem private.

 

La oss derfor slutte å late som at debatten handler om å være for eller motprivate barnehager. Til forskjell fra PBL, som naturlig nok er programforpliktet til å forsvare sine private medlemsbarnehager, så er ikke eierskap i seg selv viktig for SV. Men når det viser seg at økende kommersialisering bidrar til svekket mangfold og kvalitet – ja, da mener vi at eierskap er en relevant problemstilling som det må være legitimt å diskutere.

 

Halvparten av barna i private barnehager går nå i en barnehage som eies av de fire største selskapene. Dette viser at oppkjøp og salg av barnehager er blitt big business. Når vi samtidig vet at mange barnehager har for lav bemanning, at det ikke settes inn vikarer ved sykdom, at lønns- og arbeidsvilkårene for ansatte er dårligere enn i de offentlige barnehagene, så viser det at profittmotiv kan få konsekvenser for kvaliteten på tilbudet.

 

Nok voksne, med god barnefaglig kompetanse, er nøkkelen til gode barnehager. En god barnehage er en barnehage der alle barn blir sett hver dag og får omsorg og oppmuntring. Tall fra Utdanningsdirektoratet viser betydelige variasjoner i bemanningstetthet mellom de private barnehagene. Foreldredrevne barnehager og enmannsforetak har i gjennomsnitt 5,8 barn per ansatt, mens de fem største barnehagekjedene har en gjennomsnittlig bemanning på 6,5 barn per ansatt. De største kjedene har også flere barn per pedagogisk leder.

 

At de største barnehagekjedene, som har en fortjeneste mer enn tre ganger så høy som på Oslo Børs, også er de som har lavest bemanning ifølge BDOs rapport til Kunnskapsdepartementet, bekrefter vår bekymring. Bemanningsnormen som Stortinget nå har vedtatt, er derfor et viktig skritt på veien til å styrke kvaliteten og sørge for at alle barn får et likeverdig tilbud. PBLs direktør burde derfor merke seg at SV i vårt alternative statsbudsjett har foreslått å bevilge 628 millioner kroner mer til dette formålet enn H/Frp/V-regjeringens budsjettforslag for 2019. Det er nemlig ikke slik at barnehagene oversvømmes av penger. Vi mener ressursene må økes – både for de kommunale og de private. Men da må vi også ha trygghet for at hver eneste krone som bevilges fra det offentlige og fra foreldrene, ikke forsvinner ut til private eieres lommebøker.

 

* Audun Lysbakken er leder i SV. Mona Fagerås er SVs utdanningspolitiske talsperson.

Powered by Labrador CMS