– Anne Lindboe er på grensen til usaklig i sin mangel på presisjon, skriver Mona Fagerås (SV).
– Anne Lindboe er på grensen til usaklig i sin mangel på presisjon, skriver Mona Fagerås (SV).

Det er barna som skal ha utbytte av barnehagen. Hilsen SV.

Debatt: Vi ønsker et mangfold med private, ideelle og kommunale barnehager, men vi ønsker ikke kommersielle barnehager som er med for å drive butikk.

Publisert

Anne Lindboe, administrerende direktør i Private Barnehagers Landsforbund, fyrer i innlegget «Dyrt er bra. Hilsen SV.» av en salve mot SV som er på grensen til usaklig i sin mangel på presisjon.

Lindboe snakker gjennomgående om «private» barnehager, men avslører hva innlegget egentlig dreier seg om når hun snakker om å «hente ut litt avkastning». Hele Lindboes forsvar handler egentlig om å forsvare kommersielle barnehagers rett til å ta penger som er ment til å gå til omsorg for barn, ut av barnehagene, og putte dem i egen lomme.

Lindboe later som om alle private barnehager er like, og kommer med en lang rekke påstander om at «private» barnehager er bedre enn offentlige. Undersøkelsene hun viser til, skiller imidlertid ikke mellom kommersielle og ideelle barnehager, og enhver kan selv gjøre seg opp en mening om hvilke av disse som investerer mest i kvalitet, lønn, pensjon osv. De barnehagene som også skal gi eierne millioner i inntjening, eller de barnehagene som investerer alt av penger i omsorg for barna.

Faktum er selvfølgelig at det er ideelle barnehager som har best bemanning blant de private barnehagene og dermed bidrar til at gjennomsnittstallene ser bedre ut. I sum drar de ideelle snittet på private barnehager opp, og private nærmer seg derfor de offentlige i bemanning. Vi ser nå en positiv utvikling, takket være bemanningsnormen, men Anne Lindboe må ikke tro SV gir seg før alle barn får den bemanningsnormen de har krav på. Og vi kommer heller ikke til å gi oss før SVs mål om at minimum 50 prosent av de ansatte i barnehagene har barnehagelærerutdanning og minimum 25 prosent har relevant fagbrev.

Vi ønsker ikke kommersielle barnehager som er med for å drive butikk.

For SV sin del er saken ganske enkel: Vi ønsker et mangfold i barnehagetilbudet med private, ideelle og kommunale barnehager, men vi ønsker ikke kommersielle barnehager som er med for å drive butikk.

Når alle barnehager er gode og trygge for barn, med høy kvalitet på lek og læring, og alle som jobber i barnehager får den lønna, pensjonen og de arbeidsvilkårene de fortjener, da er SV fornøyd. Vi mener det er innlysende at hvis en større andel av pengene som bevilges over offentlige budsjetter går til barna, blir kvaliteten i barnehagene bedre. Hvis Lindboes påstand om at SV mener dyrt er bra, er en slags fordreid måte å si at pengene skal gå til barna, er vi altså helt enige.

Powered by Labrador CMS