Private barnehager gir velferd for skattepengene, skriver Anne Lindboe i Private Barnehagers Landsforbund.
Private barnehager gir velferd for skattepengene, skriver Anne Lindboe i Private Barnehagers Landsforbund.

Dyrt er bra. Hilsen SV

Debatt: Dersom private barnehager bare får like høyt sykefravær, like høye byggekostnader og like dyre pensjonsavtaler som kommunale barnehager, da blir vel Mona Fagerås og SV endelig fornøyd.

Publisert Sist oppdatert

Hvordan skal man ellers tolke uttalelsene i Utdanningsnytt 15. september?

Utdanningsnytt har i en serie artikler rettet søkelyset mot grunnbemanningen i barnehagesektoren. Grunnbemanningen er ett av flere kriterier for kvalitet i barnehager. Og etter at det ble innført en bemanningsnorm i sektoren, har private barnehager så godt som tettet igjen forspranget som kommunale barnehager har hatt på området.

Det er nå liten tvil om at private barnehager leverer like gode tjenester og gir ansatte like gode lønns- og pensjonsvilkår som kommunale barnehager, men til en lavere totalkostnad.

Slik tilskuddssystemet er skrudd sammen, kommer det meste av denne gevinsten kommunene til gode. Agenda Kaupang har regnet ut at kommunene i snitt sparer mer enn to milliarder kroner i året på å bruke private barnehager sammenlignet med om alle barnehagene hadde vært kommunale.

Mona Fagerås i SV synes likevel det er urimelig om eiere av private barnehager har lov til å hente ut litt avkastning for den ulønnede innsatsen og risikoen som følger med det å starte opp og eie en privat virksomhet med mange ansatte.

Selv når Utdanningsnytt konfronterer henne med forutsetningen om like høy bemanning og like høy kvalitet, svarer Fagerås:

«Men tenk hvor gode disse barnehagene kunne ha vært, hvis alle pengene gikk til barna. De kunne oppgradert uteområder, gitt bedre lønn og hatt enda bedre bemanning. Hvis de hadde brukt pengene til det de er ment å bli brukt til. Istedenfor går nå skattebetalernes penger i lomma på store internasjonale selskaper.»

Ettersom både lønn, bemanning og uteområder allerede er ivaretatt minst like godt i de aller fleste private barnehager som i de kommunale, ser det ut til at Fagerås forventer mer av private enn kommunale barnehager.

Alternativt er selve problemet at private barnehager ikke sløser tilstrekkelig med ressursene.

  • Hadde private barnehager fått opp sykefraværet til kommunalt nivå, ville barnehageeierne måttet betale en høyere pris for en lavere kvalitet. SV ville vært fornøyd.
  • Hadde private barnehager hatt like høye byggekostnader som kommunene, ville det gått mer barnehagepenger til ingeniører og entreprenører. SV ville vært fornøyd.
  • Hadde private barnehager neglisjert vedlikehold, ville mer barnehagepenger gått til å rive gammelt og bygge nytt. SV ville vært fornøyd.
  • Hadde pensjonsordningene i private barnehager kostet like mye som de i beste fall like gode ordningene i offentlig sektor, ville det gått mer barnehagepenger til forsikringsselskapene. SV ville vært fornøyd.

Når vi nå står overfor en fremtid der det ventes større press på offentlige budsjetter, bør vi se hva private barnehager bidrar med: Minst like gode barnehager, større mangfold, lavere sykefravær, litt mer fornøyde foreldre. Alt dette til en lavere pris for samfunnet.

Kort sagt: Private barnehager gir velferd for skattepengene.

Anne Lindboe

Kort sagt: Private barnehager gir velferd for skattepengene.

La oss sørge for at sektoren blir enda bedre regulert enn i dag slik at folk kan ha tillit til at barnehagedrift alltid handler om å gi et best mulig tilbud til barna.

Men ikke begynn med å avskilte mange av de gode barnehagene som bidro til at barnehageforliket ble SVs største politiske suksess.

Powered by Labrador CMS