Eivor Evenrud og Bjørnar Moxnes i Rødt.
Eivor Evenrud og Bjørnar Moxnes i Rødt.

Private barnehagekjeder nærmer seg kommunal bemanning:
– Konsernene er blitt presset til å styrke bemanningen

De største private barnehagekjedene nærmer seg like god bemanning som kommunale barnehager. SV og Rødt lar seg ikke imponere.

Publisert Sist oppdatert

Etter at bemanningsnormen kom i 2018 har de private barnehagene bemannet kraftig opp. Nå har de langt på vei tatt igjen de kommunale barnehagene og har tilnærmet lik bemanning.

I 7 av de 12 mest folkerike kommunene i Norge er det nå private barnehager som har de beste bemanningstallene. De største private barnehagekjedene har fortsatt lavere bemanning enn gjennomsnittet for kommunale barnehager, men forskjellen er ikke lenger særlig stor.

– Blitt presset til å styrke bemanningen

Rødt-leder Bjørnar Moxnes har vært blant de hardeste kritikerne av kommersiell barnehagedrift. Han peker på en rapport fra Telemarksforskning fra 2018 som viste at de største barnehagekjedene hadde lavere bemanning og større overskudd enn resten av sektoren.

– Etter stortingsvedtaket om bemanningsnorm har konsernene blitt presset til å styrke bemanningen. Det er imidlertid ikke noe argument for at vi skal tillate profittmotivet innen barnehagesektoren. Vi sier ja til et mangfold av kommunale og private, ideelle barnehager, men nei til at barnehagene er big business, skriver Moxnes i en e-post.

Mot kommersielle, ikke ideelle

Han peker på at det er de ideelle driverne som har de beste bemanningstallene for de private barnehagene, og at det er disse som dermed bidrar til bedre gjennomsnittstall. Han mener derfor det tilslører debatten å omtale private barnehager under én fane.

– For den politiske striden står ikke for eller imot private aktører. Den handler om kommersielle aktører. Rødts politikk for profittfri velferd vil styrke de ideelle aktørenes stilling i barnehagesektoren. Høyresidas politikk har derimot ført til en massiv nedgang i ideelle barnehager og tilsvarende vekst i kommersielle, skriver Moxnes.

– Men hvis de kommersielle driverne i årene framover får like god bemanning som de kommunale barnehagene, hva skal da argumentet være for at de bør kastes ut av sektoren?

– Premisset for spørsmålet er feil. Det viktigste for alle oss som ønsker profittfri velferd er at skattepenger bevilget til barnehage, eldreomsorg og barnevern faktisk går til velferd, og ikke til privat profitt. Jeg skjønner derfor godt at et massivt flertall i Norge ønsker profittfri velferd. Folk reagerer når kommersiell barnehagedrift er tre ganger mer lønnsomt enn å ha aksjer på Oslo Børs, og når norske barnehagekjeder på under ett år har solgt for mer enn 10 milliarder kroner til utenlandske investorer på jakt etter fortjeneste, skriver MoxnesS.

Han mener dette kan svekke innbyggernes skattevilje.

– Hvorfor skal jeg betale skatt når pengene i stedet fyller opp kontoen til milliardærer eller havner i et oppkjøpsfond i skatteparadis? Hvis ikke vi stanser profittuttaket fra barnehagene så vil diskusjonen komme om hvorvidt staten skal fortsette å gi så store subsidier til en bransje som skaper enorme overskudd for noen få. Dette bør alle som bryr seg om barnehagesektoren tenke grundig over.

– Skjønner ikke at folk ikke blir mer forbanna

Mona Fagerås, utdanningspolitisk talsperson i SV, mener bemanningstallene viser at bemanningsnormen har fungert etter hensikten.

– Bemanning henger sammen med kvalitet. Så både kommunale og private drivere må følge de nasjonale retningslinjene som er en minstenorm. Det beste er om man klarer enda bedre enn minstenormen, og her har hele sektoren en jobb å gjøre, sier Fagerås.

Mona Fagerås.
Mona Fagerås.

Hun er ikke bekymret for at kritikerne av kommersiell barnehagedrift vil miste ett av kronargumentene i debatten, dersom de kommersielle driverne tar igjen de kommunale barnehagene og får like god bemanning.

– Dette er foreldrepenger og skattepenger som skal gå til barna i barnehagen. Jeg skjønner ikke at folk ikke blir mer forbanna over at det tas ut så mye profitt i sektoren. Dette er ungene sine penger, og det er dem som bør tilgodesees hvis det er store overskudd i en barnehage.

– Men hvis disse driverne har like god bemanning som kommunale barnehager, og det også viser seg at de har samme kvalitet, hva er da problemet med at de tjener penger?

– Men tenk hvor gode disse barnehagene kunne ha vært, hvis alle pengene gikk til barna. De kunne oppgradert uteområder, gitt bedre lønn og hatt enda bedre bemanning. Hvis de hadde brukt pengene til det de er ment å bli brukt til. Istedenfor går nå skattebetalernes penger i lomma på store internasjonale selskaper, sier Fagerås og viser til at flere av de private kjedene har solgt eiendommer til utenlandske selskap med stor gevinst.

Hun sier et profittforbud i barnehagesektoren vil være en hovedsak for SV fram mot neste valg.

– Dette er en så prinsipiell sak for oss.

    Powered by Labrador CMS