Nå har de private barnehagene best bemanning i et flertall av storkommunene – en av dem er Oslo

De private barnehagene er best på bemanning i 7 av Norges 12 mest folkerike kommuner. I Oslo er det nå de kommunale barnehagene som ligger bak.

Publisert Sist oppdatert

Det viser tall fra Utdanningsdirektoratet. De samler hvert år inn tall på hvor mange barn det er per ansatt i alle landets barnehager.

På landsbasis har de private barnehagene i snitt hatt lavere bemanning enn de kommunale. Men så kom bemanningsnormen i 2018. Nå får ingen barnehager lov til å ha mer enn 6 barn per ansatt. De skjerpede kravene har gjort at de private barnehagene langt på vei har tatt igjen de kommunale.

– Det er positivt å se at de private barnehagene leverer, sier Anne Lindboe, administrerende direktør i Private barnehagers landsforbund (PBL).

Oslo kommune tatt igjen av de private

I flere storkommuner ser man konsekvensene av det nye kravet. I Oslo har de kommunale barnehagene i flere år hatt en betydelig høyere gjennomsnittlig bemanning enn de private. I 2019 snudde det. Nå er det de private barnehagene som leder an.

Slik ser bemanningstallene ut i landets 12 mest folkerike kommuner. Lavere tall betyr bedre bemanning.

Les også: Her er 100 kommuner hvor de private barnehagene har best bemanning

Kritisk til det politiske styret i Oslo

Anne Lindboe i PBL understreker samtidig at man ikke må se seg blind på små forskjeller i bemanningstall.

– Nok ansatte er helt klart et viktig kriterium for kvalitet, men det er også en rekke andre ting som avgjør om en barnehage er god. Som antall pedagoger, vikarbruk, kompetanse og andre deler av tilbudet, sier Lindboe.

Anne Lindboe.

I Trondheim, Asker og Drammen har de private barnehagene stort sett hatt bedre bemanning enn de kommunale de siste fem årene. Mens i kommuner som Oslo og Bærum har det skjedd et skifte, hvor de private barnehagene nå har de beste tallene.

De kommunale barnehagene i Oslo har i flere år hatt 5,9 barn per ansatt i barnehagene, mot 6,2 i de private barnehagene i byen. Nå har de private gått forbi de kommunale barnehagene med et gjennomsnitt på 5,8 barn per ansatt.

Lindboe mener utviklingen viser at de private eierne nå har gode tall både når det gjelder bemanningsnorm og pedagognorm.

– Oslo kommune har kun vært opptatt av eierskap, slik vi ser det. Det er trist at oppmerksomheten er der. Det er ingen rasjonelle grunner for ikke å ønske seg det mangfoldet av barnehager vi har i Oslo nå, sier hun.

– Viser at bemanningsnormen har hatt effekt

– Jeg er fornøyd med at de private barnehagene i Oslo har styrket bemanningen, skriver Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune, i en e-post.

Hun mener det viser at bemanningsnormen har hatt ønsket effekt.

– Selv om tilskuddene fra Oslo kommune i mange år har lagt til rette for at de private skulle ha like høy bemanning som de kommunale barnehagene, har ikke forskjellen blitt utlignet før innføringen av bemanningsnormen.

Hun peker på at de største kommersielle barnehagekjedene fortsatt har lavere gjennomsnittlig bemanning enn resten av de private barnehagene i kommunen.

– Det blir helt feil når PBL sin leder hevder at dette byrådet er mot private barnehager. Det vi er imot er at barnehager skal ta ut profitt. Barnehager skal være velferd, ikke butikk, skriver Thorkildsen.

Bekymret for nedleggelser

Det er foreldredrevne barnehager og barnehager drevet som enkeltpersonforetak som har den beste bemanningstettheten blant de private barnehagene. De store kjedebarnehagene har hatt den laveste bemanningen, men etter bemanningsnormen har de bemannet kraftig opp. De har imidlertid fortsatt lavere bemanning enn landssnittet for kommunale barnehager.

– Tallene viser vel også at det var behov for stramme inn reglene for bemanning, ettersom barnehagene nå har bemannet kraftig opp, særlig de private?

– Bemanningsnormen er riktig og viktig, og vi har vært positive til en norm hele tiden. Vår bekymring har vært at den ikke har blitt finansiert, sier Anne Lindboe i PBL.

Siden private barnehager får tilskudd basert på to år gamle regnskap i kommunene, innebærer det at de ikke får kompensert for økte kostnader til bemanning før to år fram i tid.

– Allikevel har de private barnehagene klart å oppfylle bemanningsnormen, og det er imponerende. Men det betyr også at mange barnehager sliter fordi de ikke får kompensert de økte utgiftene. Våre tall viser at fire av ti barnehager nå går med underskudd. Da er det en risiko for at en del barnehager må legge ned, eller at eierne selger til en av de store aktørene, dersom de har anledning til å overta driften, sier Lindboe.

Saken ble oppdatert 11.09.2020 klokken 13:03 med kommentarer fra byråd Inga Marte Thorkildsen.

Powered by Labrador CMS