I Kongsberg har de private barnehagene i flere år hatt bedre bemanning enn de kommunale.

I denne byen har de private barnehagene hatt langt bedre bemanning enn kommunen

Kongsberg kommune hadde lav bemanning i sine egne barnehager i årevis før bemanningsnormen tvang fram endringer. I en rekke kommuner har de private barnehagene vært best på bemanning.

Publisert

De siste to årene har regjeringen strammet inn bemanningskravene for barnehagene. Nå er det ikke lov å ha mer enn 6 barn per ansatt. En rekke barnehager er dermed blitt tvunget til å øke bemanningen.

På landsbasis har de private barnehagene i snitt hatt lavere bemanning enn de kommunale. Det har derfor vært mye snakk om alle de private barnehagene som måtte bemanne opp da bemanningsnormen kom.

Men dette gjelder slettes ikke i alle kommuner. En gjennomgang av bemanningstallene viser at en rekke kommunale barnehager opererte med lav bemanning fram til normen kom.

Bemanning i barnehagene måles ut fra hvor mange barn det er per ansatt. Jo høyere tall, dess lavere bemanning.

Slik så tallene ut for noen av kommunene som i flere av årene før den nye normen trådte i kraft hadde lav bemanning:

Fem nye stillinger på 180 barn

I flere av disse kommunene har de private barnehagene i snitt hatt betydelig bedre bemanning enn de kommunale. En av dem er Kongsberg kommune i Viken fylke.

– Jeg har heiet på både bemanningsnorm og pedagognorm. Jeg tror det hever kvaliteten i alle barnehager, sier Therese Børke. Sammen med familien driver hun to private barnehager på Kongsberg, Mormors Have barnehage og Langekjenntunet barnehage.

Begge disse barnehagene har drevet med bedre bemanning enn snittet i de kommunale barnehagene. De har også 50 prosent pedagoger. Hun understreker at tilskuddene til de private barnehagene i Kongsberg har vært gode, tross lav bemanning i de kommunale barnehagene.

– Vi er heldige som driver i en kommune som har hatt gode og rettferdige tilskudd gjennom flere år. Det gjør at det er mulig for oss å bemanne opp, sier Børke.

Heller ikke deres to barnehager, som til sammen har rundt 180 barn, har sluppet unna oppbemanning etter bemanningsnormen. Hun sier de har gått fra å ha rundt 6,2 barn per ansatt til nå å ha rundt 5,9.

– Det har blitt fem nye stillinger totalt, noe som utgjør rundt to millioner kroner, sier hun.

Slik har status vært for gjennomsnittsbemanningen i de private og de kommunale barnehagene i Kongsberg:

Har lagt kompetanseheving på is

De ekstra kostnadene gjør at barnehagene Børke driver akkurat går rundt i år, mens hun er forberedt på et underskudd neste år. De private barnehagene får ikke umiddelbart nyte godt av at kommunen bruker mer penger på bemanning, fordi tilskuddene til de private beregnes ut fra kommunens budsjetter to år tilbake i tid.

– Pengene jeg bruker ekstra i 2019, 2020 og 2021, vil ikke jeg få igjen. Først i 2022 vil vi få tilskudd som gjenspeiler økte kostnader til bemanning i de kommunale barnehagene. Vi har bygd opp en viss egenkapital og klarer oss med det. Men jeg vet at mange barnehager sliter med å få det til å gå rundt, sier Børke.

Hun har ikke noe svar på hvorfor de private barnehagene i kommunen i snitt er bedre bemannet enn de kommunale. Men hun tror noe kan handle om organisering og fleksibilitet.

– Vi har to store barnehager som er basebarnehager. Dermed har vi nokså fleksibelt personale og er mindre sårbare ved sykdom, sier Børke.

– Hvis tilskuddene går opp i 2022, fordi kommunen har økte kostnader til bemanning, hva betyr det for dere?

– Da vil jeg kanskje sove litt bedre om natta, sier hun og ler.

De økte kostnadene til bemanning har påvirket driften også for dem. Kompetansehevingstiltak og personalturer er lagt på is fram til 2022. Nå er hun spent på hvordan kommunen finansierer økt bemanning i egne barnehager.

– Hvis de finansierer normen med å kutte i andre deler av tilbudet i barnehagene, vil det ikke ha så mye å si for tilskuddene våre. Så det kommer an på hvordan de prioriterer, avslutter Børke.

– Gått på bekostning av tidlig innsats

Med bemanningsnormen i 2018 ble det innført krav om maks 6 barn per ansatt. De siste tallene viser at Kongsberg kommune akkurat ligger innenfor normen. Fortsatt har de private barnehagene en betydelig høyere bemanningstetthet enn de kommunale.

Håvard Ulfsnes, kommunalsjef for oppvekstsektoren i Kongsberg kommune, er fullstendig klar over at de har hatt lav bemanning, noe han sier bunner i økonomiske utfordringer. Da handlingsplanen for de kommende årene ble lagt i 2012 var kommunen på Robek-lista, her havner kommuner som sliter økonomisk.

– Alle områder i kommunen var nødt til å ta sin skjerv for å kutte kostnader, sier Ulfsnes.

Barnehagene var ikke noe unntak, og ett av sparetiltakene var å ta inn flere barn på hver avdeling. Dermed ble bemanningstettheten dårligere.

Da bemanningsnormen kom i 2018, måtte kommunen ta nye grep, men manglet fortsatt penger. Noe av løsningen ble kutt i de ekstra ressursene som gikk til tidlig innsats, såkalte styrkingsmidler.

– Vi har slik sett styrket det allmennpedagogiske tilbudet i barnehagene med bedre bemanning, men vår store utfordring nå er at det har gått på bekostning av styrkingsmidlene til tidlig innsats, sier Ulfsnes.

Koster millioner

I 2020-budsjettet er kostnaden knyttet til å oppfylle bemanningsnormen på rundt 3,5 millioner kroner.

Tross lav bemanning i de kommunale barnehagene, har tilskuddene til de private barnehagene i Kongsberg vært høye.

– Vi forstår ikke helt hvorfor det er slik. År etter år har vi strammet inn i de kommunale barnehagene for å få ned kostnadene, men likevel ligger tilskuddene til de private over landsgjennomsnittet, sier Ulfsnes.

Han tror de høye tilskuddene er noe av årsaken til at de private barnehagene har hatt bedre bemanningstetthet enn de kommunale.

– Samtidig har nok flere av de private vært flinke til å finne gode løsninger for å kutte kostnader.

– Har dere noe å lære av de private driverne?

– Ja, og i Kongsberg har vi lenge hatt et veldig godt samarbeid mellom de private og kommunale barnehagene.

Nå opplever kommunen en nedgang i barnetallet.

– Det fører til noen økonomiske utfordringer framover, hvor vi må redusere barnehagetilbudet og omstille oss til lavere barnetall. Ikke minst vil det være en utfordring for de private barnehagene som får penger per barn, sier Ulfsnes.

Powered by Labrador CMS