Trine Lise Sundnes er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet
Trine Lise Sundnes er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet

Ap-politiker etterlyser kommunale avtaler om barnehagetilskudd under streik

– Kommunens avtale med barnehageeier bør inneholde en klausul om at barnehagen ikke får tilskudd om den ikke leverer tjenesten, sier Trine Lise Sundnes (Ap).

Publisert Sist oppdatert

– Spørsmålet om kommunene har plikt til å betale tilskudd til barnehager i streik må avklares, sier stortingsrepresentant Trine Lise Sundnes, Arbeiderpartiet.

Barnehagestreiken er nå inne i sin fjerde uke. Det betyr stengte eller delvis stengte dører i private barnehager over hele landet.

PBL har rådet barnehager som er rammet av streiken, til ikke å kreve inn foreldrebetaling.

Samtidig kommer det meste av de private barnehagenes inntekter, 80–85 prosent, fra kommunale tilskudd. Når tilskuddet enn opprettholdes betyr det at barnehagene kan gå med solide overskudd i streikeperioden siden det ikke blir utbetalt lønn til de streikende.

KS har hittil anbefalt kommunene å opprettholde tilskuddene. Det gjør de imidlertid ikke lenger. NTB skriver at KS er i villrede om hva kommunene faktisk skal gjøre og ber departementet om en avklaring.

Men det kan de først få i 2023, ifølge Kunnskapsdepartementet.

– Reglene for tilskudd til private barnehager er en del av gjennomgangen av det styrings- og finansieringssystemet for barnehageområdet som skal være avslutta før neste årsskifte, står det i epost til Utdanningsnytt fra Kunnskapsdepartementet.

Avtalefrihet

Samtidig vedgår departementet at barnehageloven og dagens forskrifter ikke direkte svarer på spørsmålet om barnehageeier har rett til kommunalt tilskudd om barnehagen stenges midlertidig.

– Men det er avtalefrihet her i landet. Om loven ikke svarer eksplisitt på dette bør det være rom for at kommunene kan sikre seg mot at de ikke betaler for en tjeneste de ikke får. Det håper jeg de har gjort i kontraktene de inngår med de private leverandørene, sier Trine Lise Sundnes.

Hun har bakgrunn fra LO, som leder av Handel og Kontor og som leder av LOs internasjonale avdeling. Nå sitter hun i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

– Hadde jeg vært kommunestyrerepresentant i en kommune der dette er aktuelt nå, hadde jeg etterspurt hva for avtale kommunen hadde gjort med dem de kjøper private barnehagetjenester av, sier Sundnes.

Uklar lov ikke argument

At barnehageloven er uklar er ikke noe argument for at kommunen ikke sikrer seg i egne avtaler med de private barnehagene. Og avtalene bør inneholde en klausul om at barnehagen ikke får tilskudd om den ikke leverer tjenestene det betales for, ifølge Sundnes.

– Hva betyr det for streikeretten at arbeidsgiver ikke rammes økonomisk?

– Jeg er vant til å forhandle med arbeidsgivere som ikke får solgt varer og tjenester dersom ansatte streiker. Strømmer pengene inn trass streiken går det ut over arbeidsgivers forhandlingsvilje. Dermed tar konflikten lenger tid, sier Trine Lise Sundnes.

Les også: Brudd i barnehagemeklingen: – PBL viser liten vilje til å avslutte konflikten

Har ingen avtaler

Seksjonsleder for barnehage i Bærum kommune, Monica Andersen, sier at kommunen drøfter konsekvensen av det uklare punktet i Barnehageloven, om plikt til å betale tilskudd til barnehager i streik, i dialog med KS. Kommunen har ingen egen avtale med de private barnehagene som regulerer utbetaling av tilskudd dersom barnehagen ikke kan levere tjenesten slik det i utgangspunktet er forutsatt.

Det har heller ikke de streikeramma kommunene Bergen, Bømlo og Bodø.

– Vi har en samarbeidsavtale, men den tar ikke for seg slike konkrete forhold, sier kommunaldirektør Marius Arnason Bøe i byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett i Bergen.

Når det gjelder spørsmålet om å ikke betale tilskudd, opplyser Bømlo kommune at dette er noe de vurderer. Ifølge barnehageansvarlig i kommunen, Kristin Skare, er i så fall en av utfordringene hvordan det skal gjøres reint praktisk.

Avdelingsdirektør Elin Eidsvik i Oppvekst- og kulturavdelingen i Bodø kommune sier tydeligst nei til å holde tilbake tilskuddet. Hun viser til «Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager» og meiner forskrifta ikke gjør dette mulig.

Powered by Labrador CMS