– Leken er veldig viktig for små barn, og vi må jobbe for at alle barn får være med i den, sier doktorgradstipendiat Elise Øksendal. Foto: Paal Svendsen

«Når jeg spør om å få være med i leken, er det ingen som svarer»

Forsker Elise Øksendal har sett på barna som faller utenfor i barnehagen. Hun oppfordrer ansatte til å være oppmerksomme på «barnevandrerne» som går fra gruppe til gruppe og aldri kommer inn i leken.

Publisert Sist oppdatert

«Når jeg sier noe er det ingen som svarer». «Når jeg kommer snur de andre barna ryggen til». «Når jeg spør om å få være med i leken er det ingen som svarer».

Slik har et barn beskrevet mobbingen det opplever i barnehagen. Doktorgradsstipendiat Elise Øksendal prater om barn som faller utenfor i barnehagen i podkasten Storefri under Arendalsuka.

Hun har sett på sårbare barn med ulike funksjonsnedsettelser og undersøkt om de opplever mer erting og krenkelser enn andre barn. I avhandlingen som ennå ikke er helt ferdigstilt, har hun sett på barn med autisme, språkvansker, syn- og hørselsvansker, emosjonelle og adferdsvansker.

– Barn med vansker og funksjonsnedsettelser har langt større risiko for å oppleve erting og krenkelser i barnehage, og jo flere vansker, jo større risiko for å oppleve utenforskap, sier Øksendal.

Her finner du podkasten Storefri og her finner du intervjuet i Soundcloud.

– Hjelp barna inn i leken

Utenforskap er å ikke være en del av fellesskapet, og det er lite forskning på hvilke konsekvenser det får for små barn å bli holdt utenfor, regner forskerne med at det er like skadelig for de minste.

– Leken er veldig viktig for små barn, og vi må jobbe for at alle barn får være med i den, sier Øksendal.

I Arendalsuka har det vært flere debatter om utenforskap, og Øksendal pratet om sin forskning.

– Mesteparten av forskningen handler om mobbing i skolen, men nå forskes det stadig mer på utenforskap i barnehagen også, sier Øksendal.

– Det er veldig viktig å være klar over dette, så man kan forebygge tidlig, sier hun og forklarer:

– Ansatte i barnehage må være klar over at barn med funksjonsnedsettelser er ekstra sårbare for erting og krenkelser, sier hun. Det er spesielt en gruppe som er utsatt.

– Vi finner at barn med autistiske trekk er de som har høyest sannsynlighet til å oppleve erting og krenkelser, sier Elise Øksendal.

Øksendal mener trening på lek, tilrettelegging av leken og oppmerksomme voksne kan gjøre mye for disse barna.

– Ansatte i barnehagen må være oppmerksomme på for eksempel et barn som går fra gruppe til gruppe. Slike vandrere kan gjøre det fordi de ønsker, eller fordi de får være med i leken til noen av gruppene, sier hun.

Hør hele intervjuet her

Chatsamtalen er avsluttet Skriv en melding ...
Powered by Labrador CMS