Mobbing i barnehager bekymrer foreldreutvalg

FUB mener at statsråden må bekjempe mobbing for at barn skal få bedre læringsutbytte.

Hittil i år har Foreldreutvalget for barnehagene (FUB) etter forespørsel fra barnehager holdt over 30 foredrag om mobbing.

– Vi får også mange henvendelser fra foreldre om barn som utestenges og ikke trives i barnehagen. For at et barn skal lære, så må det trives. Lek og læring henger så nøye sammen, og blant annet derfor er vi så opptatt av mobbing i barnehagen, sier seniorrådgiver Åse-Berit Hoffart i FUB til NTB.

Etterlyser fagfolk

Et bedre psykososialt miljø i barnehagene er en av det nasjonale utvalgets store hjertesaker.

– Når unger plages og ikke trives, handler det om at rammefaktorene ikke er på plass, at det ikke er nok ansatte i barnehagen, eller at de ansatte ikke har nødvendig kompetanse, mener Hoffart.

I 2014 håndterte FUB 22 rådgivningssaker om mobbing, og de ser et behov for å stramme opp lovverket for barnehager.

– Bemanningsnormen for pedagog har stått stille siden barnehageloven kom i 1975. Vi ønsker en ny bemanningsnorm, og gjerne før 2020, sier Hoffart, som også ønsker krav om flere pedagoger og krav til utdanning for øvrig personale.

Vil løfte innholdet

Kunnskapsministeren peker på at tid og penger de siste årene har gått med til å bygge barnehageplasser. Nå varsler han et innholdsløft.

– Vi vil at det skal bli mer kvalitet og læring i barnehagene, uten at barnehagen dermed skal bli som skolen. Det kommer en ny og forbedret rammeplan i løpet av denne perioden. I den skal det legges bedre til rette for å stimulere barns nysgjerrighet, sier Røe Isaksen til NTB.

Tidligere i år la OECD fram en rapport som viser at kvaliteten i norske barnehager er svært ujevn, noe statsråden sier han tar alvorlig.

– I dag er det for store forskjeller. Foreldrene kan ikke være sikre på at barna får et godt nok tilbud i alle barnehager. Derfor satser regjeringen på å utdanne flere barnehagelærere, sier Røe Isaksen.

Fortsatt mangler 3.700 kvalifiserte barnehagelærer i norske barnehager.

Følger opp utvalg

Kunnskapsministeren har selv en datter som skal begynne i barnehagen til høsten, og han deler foreldreutvalgets mål om å få bukt med mobbingen.

– Jeg tror mange ikke er klar over at barn allerede så tidlig som i barnehagen kan bli plaget og mobbet. Det aller mest grunnleggende i barnehagen er at barna er trygge. Ingenting er viktigere enn det, kommenterer Røe Isaksen.

I mars overleverte et regjeringsoppnevnt utvalg, ledet av fylkesmann Øystein Djupedal i Aust-Agder, sin vurdering av hvilke virkemidler som skal til for å skape et trygt miljø i skolen.

– Barnehagene var ikke inkludert i det opprinnelige oppdraget til utvalget, men vi har bestemt at også barnehagene skal tas med under oppfølgingen av Djupedal-utvalget, forteller Røe Isaksen. (©NTB)