Nedgang i smittetilfeller på skoler og barnehager i desember

En ny oppdatering fra FHI viser at antallet skoler og barnehager der tilfeller av covid-19 har ført til karantene av elever, barn og ansatte har gått ned.

Publisert Sist oppdatert

Etter høye smittetall i november 2020 gikk antallet registrerte sykdomstilfeller i skoler og barnehager ned i desember.

Det viser ferske tall som Folkehelseinstituttet har publisert på sine hjemmesider.

I november hadde 31 skoler utbrudd med mer en 10 tilfeller.

Til sammenligning var det i desember 12 skoler med 10 eller flere tilfeller.

I desember fikk i alt 74 barnehager påvist ett eller flere tilfeller som førte til at barn og ansatte måtte i karantene. I november var det 112 smittetilfeller i norske barnehager.

– Disse tallene viser fortsatt at små utbrudd er vanligst, men det skal bare ett tilfelle til før mange barn, elever eller ansatte kan bli omfattet av karantene, uttaler overlege Margrethe Greve-Isdahl i Folkehelseinstituttet (FHI).

Les også: FHIs hypotese: Ansatte i skoler og barnehager smitter hverandre

Hovedfunn for desember

  • Skoler: I 197 av totalt 3212 skoler (6 %) ble det påvist ett eller flere tilfeller som førte til at elever og ansatte måtte i karantene. På omtrent halvparten av skolene med tilfeller (49 %) omfattet utbruddet færre enn tre elever.
  • Det var en nedgang i antall skoler med større utbrudd sammenlignet med november. I november hadde 31 skoler utbrudd med mer enn 10 tilfeller (1 % av landets skoler). Til sammenligning var det i desember 12 skoler med 10 eller flere tilfeller (0,4 % av landets skoler).
  • Barnehager: Totalt i desember fikk 74 av 5739 barnehager (1,3%) påvist ett eller flere tilfeller som førte til at barn og ansatte måtte i karantene. Tre barnehager hadde utbrudd med mer enn 10 tilfeller blant barn og ansatte (0,05 %).

Trenden fortsetter

I desember var det tre fulle skoleuker før juleferien startet de fleste steder i landet. Barnehagene hadde vanlig drift frem til jul (3 ½ uker), og noen få også i romjulen.

FHI skriver at de har ventet med å publisere desember-tallene inntil dataene var kvalitetssikret. Årsaken er at utbrudd ofte utvikler seg over litt tid.

Samtidig har også instituttet oppdatert tallene for november 2020, som har vært publisert tidligere.

– Den nedadgående trenden ser ut til å fortsette i januar, men dataene er ennå ikke fullstendige og vil bli presentert senere, sier Greve-Isdahl.

Mindre smitte med åpne skoler

Ifølge tallene fra FHI var det en smittetopp blant barn og ungdom i uke 44, i starten av november. Da ble det innført rødt nivå i videregående skoler, og noen ungdomsskoler i områder med høy smitte.

Tallene fra uke 1 i 2021 viser igjen en økt forekomst av smitte i denne aldersgruppen, som FHI mener skyldes økt samvær i juleferien.

Men etter at elevene returnerte til skolene igjen, synker antallet smittetilfeller. Mange av de eldste elevene hadde fortsatt da undervisning på rødt nivå, og det var strenge tiltak i samfunnet for øvrig.

– Vi ser at smittenivået i samfunnet betyr mest for smitte i skoler og barnehager. Har vi kontroll på smitten i samfunnet, får vi også færre utbrudd og tilfeller i skoler og barnehager. Da er det mulig å få ned smitte også blant ungdom med åpne skoler, sier Greve-Isdahl.

– Det betyr at trafikklysmodellen fungerer etter intensjonen, sier hun.

Les også: Tysk undersøkelse: Mindre smitte med åpne skoler

Powered by Labrador CMS