Åpne skoler gir mindre smitte

Elever som går på skolen blir sjeldnere smitte av korona enn elever på skoler som er stengt. Det viser en tysk undersøkelse.

Publisert

Det tyske forskningsinstituttet IZA, institutt for arbeidsøkonomi, har undersøkt koronaforekomsten hos tyske elever og foreldre i delstater der skolene starta opp etter sommerferien og sammenlikna med forekomsten hos elevene og foreldrene i delstater der skoler fortsatt var stengt.

Så lenge sommerferien varte var det omtrent like mye smitte i familier som hadde skolebarn. Men tre uker etter skolestart var det 0,55 færre smittede i familiene der skolene hadde åpna, sammenlikna med dem som hadde stengt.

Smitteverntiltak virker

Forskerne tror at grunnen må være at smitteverntiltaka i skolen virker. De viser til tiltak som streng hygiene, munnbind, undervisning i faste smågrupper og rask karantene ved mistanke om smitte. Dessuten har foreldra fulgt smitteverntiltak hjemme godt opp.

– Jeg vil jo ikke risikere at et snufsete barnet må i karantene fordi jeg har vært uforsiktig og brakt noe som viser seg å være en ufarlig forkjølelse inn i huset, sa ei mor.

Det er instituttet som melder dette på sine nettsider.

Powered by Labrador CMS