Rådmann i Røyken kommune i Buskerud, Per Morstad, mener han legger frem et forsvarlig, men stramt budsjettforslag for kommunestyret. Foto. Morten Flaten
Rådmann i Røyken kommune i Buskerud, Per Morstad, mener han legger frem et forsvarlig, men stramt budsjettforslag for kommunestyret. Foto. Morten Flaten

Vil kutte i spesialpedagogikken for å oppfylle bemanningsnorm

Rådmannen i Røyken kommune foreslår i sitt budsjettforslag å kutte i det spesialpedagogiske tilbudet til kommunens barnehager. Han mener kuttene er forsvarlige fordi bemanningen øker på grunn av normen.

Publisert

Rådmann i Røyken er Per Morstad. Han mener at det ikke vil være et lovbrudd å kutte i det spesialpedagogiske tilbudet som barnehagene i kommunen tilbyr. Til sammen foreslår han at det kuttes 2 millioner kroner i det spesialpedagogiske tilbudet i barnehagene.

– Nei, jeg mener at vi ikke bryter loven ved å foreslå disse kuttene. Det er et stramt budsjett, men forsvarlig. Jeg skjønner at noen reagerer, men jeg har et budsjett som består av mange biter. For å få til det vi må oppfylle til kommunens skoler og barnehager, må vi stramme inn noen steder, sier rådmannen til Utdanning.

– Får dere ikke mer penger for å oppfylle bemanningsnormen i barnehagene?

– Jo, men vi får ikke nok penger til å oppfylle normen, og den er lovpålagt, så den må vi følge. Nå er ikke dette budsjettet vedtatt ennå, det skal politikerne gjøre neste uke. Men jeg mener forslaget til budsjett gir et godt nok tilbud til barn og unge i kommunen, sier Morstad.

Hvis et barn har spesielle utfordringer, kan han eller hun ha rett til spesialpedagogisk hjelp, skriver Utdanningsdirektoratet på sine nettsider. Spesialpedagogisk hjelp kan for eksempel være trening, stimulering eller støtte til de som jobber i barnehagen. Foreldrene skal alltid få tilbud om rådgiving. Hjelpen skal være tilpasset behovet til det enkelte barnet.

 

Les også:  Statsbudsjettet: Mer penger til flere ansatte i skoler, barnehager og skolehelsetjenesten

 


Slås sammen med rik kommune

Behovet for spesialundervisning øker med alderen. Det er tre ganger så mange på 10. trinn som får spesialundervisning som de som går på 1. trinn.

– Er du ikke redd for at du ved å kutte i tidlig innsats, pådrar kommunen en fremtidig utgift til spesialundervisning?

– En vet ikke hvordan det virker om fem år. Kommunen står foran en sammenslåing med Hurum og Asker, og jeg regner med at en slik sammenslåing vil gjøre det mulig å bygge opp robuste team også innen det spesialpedagogiske tilbudet, sier Morstad.

– Så det at dere slås sammen med en større og rikere kommune, er bra for dere?

– Sånn som jeg ser det, vil det styrke tilbudene til innbyggerne i Røyken kommune, sier rådmannen.

I 2018 bruker Røyken kommune 20,8 millioner kroner til spesialpedagogisk hjelp i barnehagene og til barnehager med barn med nedsatt funksjonsevne. En reduksjon på 2 millioner kroner tilsvarer 10 prosent nedgang i rammen fra 2018 til 2019.

 

Les også: For lite penger til bemanningsnorm i barnehagen

Kritisk

Leder og nestleder av Utdanningsforbundet Røyken synes det er sterkt kritikkverdig at det kuttes i spesialtilbudet i barnehagen.

– Hvis de bruker bemanningsnormen som begrunnelse for nedskjæringen og sier at man da har styrket voksentettheten, synes vi det blir helt feil, sier leder Gro Østvik til Utdanning.

Med seg har hun også nestleder Inger Oppedal.

– Vi finner dette svært beklagelig, da det vil kunne medføre at barna ikke får det tilbudet som tilrådes dem fra PPT og som de har rett til og krav på. Det foreslås i stedet at barna kan få spesialpedagogisk opplæring i grupper.

– Dette er et argument som overrasker oss. Økt bemanningsnorm gjelder det ordinære tilbudet i barnehagen. Den skal sørge for en minimumsbemanning. Dersom deler av det spesialpedagogiske tilbudet skal dekkes innenfor grunnbemanningen, vil det gå utover tilbudet til alle barna, sier de to tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Røyken.

Budsjettet skal behandles på kommunestyremøtet den 11. desember.

Saken er oppdatert.

Powered by Labrador CMS