1000 flere barnehager oppfyller det nye kravet til bemanning. Foto: Erik M. Sundt
1000 flere barnehager oppfyller det nye kravet til bemanning. Foto: Erik M. Sundt

Bemanningen øker i barnehagene

På ett år er det 1000 flere barnehager som oppfyller det nye kravet til bemanning. Det er først og fremst de kommunale barnehagene som har bedret bemanningen.

Publisert

Det viser nye tall fra Utdanningsdirektoratet som kom i dag.

Nye krav til bemanning

Bemanningsnorm

Høsten 2018 innførte regjeringen en minstenorm for bemanning i barnehagen, som slår fast at det minimum skal være én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år.

Pedagognorm

Fra 1. august 2018 ble pedagognormen skjerpet for å få flere barnehagelærere. Det skal være minimum én pedagogisk leder per 7 barn under tre år, og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.

Kilde: regjeringen.no.

– Utviklingen går i riktig retning, og mange barnehageeiere har gjort en god jobb. Likevel er det fortsatt mange barnehageeiere som ikke er i mål, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

 

Tre av fire oppfyller normen

Høsten 2018 innførte regjeringen to nye minstenormer. En for bemanning og en for pedagogtetthet. Barnehageeierne har fått ett år på seg til å oppfylle de nye normene.

Nå viser de offisielle bemanningstallene fra desember 2018 at barnehagene er i gang med stor oppbemanning.

I 2017 var det 56 prosent av barnehagene som oppfylte kravet om maksimum 6 barn per ansatt. Ett år etter har andelen økt til 75 prosent. Gjennomsnittet for alle barnehager er 5,8 barn per ansatt, ned fra 6,0 i 2017.

 

Kommunale barnehager i front

Ifølge Utdanningsdirektoratet er det først og fremst de kommunale barnehagene som står for økningen. I de ti største kommunene er det kun Trondheim som ikke oppfyller bemanningsnormen for sine kommunale barnehager.

På landsbasis er det 500 flere private enn kommunale barnehager som ikke oppfyller de nye kravene til bemanning.

Blant de private barnehagene er det fortsatt de store kjedene som har lavest bemanning. Foreldredrevne barnehager og enkeltpersonforetak har i gjennomsnitt 5,8 barn per ansatt mens de fem største barnehagekjedene har en gjennomsnittlig bemanning på 6,2 barn per ansatt.

Samtidig har de største kjedene hatt den største nedgangen i antall barn per ansatt siden i fjor, da snittet var 6,5.

 

Mangler pedagoger

Å oppfylle den nye pedagognormen viser seg å være vanskeligere. Kun 53 prosent av barnehagene oppfyller pedagognormen uten dispensasjon, og langt flere barnehager har nå fått dispensasjoner.

– Det er blitt nesten 3 400 flere stillinger som pedagogiske ledere i barnehagen fra 2017 til 2018, og i fjor var det rekordmange som søkte seg til barnehagelærerutdanningen. Det betyr mye for kvaliteten på barnehagen og barnas mulighet for trygghet og utvikling i et godt lekemiljø. Men det er fortsatt for mange barnehager som ikke oppfyller kravet til antall barnehagelærere, og vi jobber systematisk for å utdanne flere til denne viktige jobben, sier Sanner i pressemeldingen.

Det mangler over 4000 årsverk for å oppfylle pedagognormen for alle barnehager. Kun 40 prosent av barnehagene oppfyller både kravet til bemanning og til pedagogisk bemanning.

 

Powered by Labrador CMS