Mange lærere i Trøndelag utsatt for vold og trakassering

Konfliktnivået i skolene på Steinkjer øker, og det meldes flere avvik på vold, trakassering og språkbruk i hele Trøndelag. Nå har Steinkjer kommune mottatt et varsel på ivaretakelsen av de ansatte i skolen.

Publisert Sist oppdatert

Tre fagforbund og hovedverneombudet har sendt inn et varsel til Steinkjer kommune, der de etterspør oppfølging av ansatte som blir utsatt for vold og trakassering på skolen.

En undersøkelse gjennomført av Utdanningsforbundet i Trøndelag viser at mange lærere blir utsatt for vold og trakassering, skriver Trønder-Avisa.

Undersøkelsen er besvart av mer enn tusen lærere i Trøndelag, deriblant 102 lærere i Steinkjer. Den viser at nesten 40 prosent ikke skriver varsel fordi de ikke tror det vil føre til noe endring. Av alle som svarte, oppgir 14 prosent at de har vært utsatt for mobbing og trakassering, 37 prosent har blitt utsatt for spark eller slag, og 29 prosent svarer at de har mottatt trusler.

Ser en kun på svarene fra lærere i Steinkjer, viser undersøkelsen at mange melder om trakassering, vold og trusler: 20 prosent svarer at de har vært utsatt for mobbing eller trakassering, 45 prosent har blitt utsatt for slag og spark, og 47 prosent har mottatt trusler.

Mange skoler landet over opplever økning i volden. Både Sandefjord og Oslo har meldt om samme tendens.

Arbeidsmiljø

Fagforbundene som representerer ansatte i skole og SFO i Steinkjer, etterlyser handling etter de mange meldte avvikene på vold, trakassering og trusler i skolen.

– De ansatte i skolen melder avvik, men det skjer ingenting. Det er de vanligste tilbakemeldingene fra våre medlemmer, som er ansatte i skole og skolefritidsordningen, sier Hilde Waaseth Nicolaisen, lokallagsleder for Utdanningsforbundet Steinkjer til Trønder-Avisa.

Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Delta og hovedverneombudet i Steinkjer kommune står samlet bak varselet til Steinkjer kommune.

– Vi har sittet i flere møter og utvalg der avvikene i skolen har vært tema. Vi og våre medlemmer ser at avvikene blir lukket uten at det utarbeides en plan eller tiltak som skal hindre at det skjer igjen, sier Mona Myrslo Walmsley, som er hovedverneombud i Steinkjer kommune.

– Diskusjonene om avvikene handler som oftest om elevene, men for oss er fokuset de ansatte. Det er vår oppgave og bakgrunnen for varselet, sier Bente Strugstad, hovedtillitsvalgt i Delta til Trønder-Avisa.

Slitne ansatte

En gjennomgang av de mange avvikene som meldes, viser at de fleste er lukket – uten at det står noe om tiltak og oppfølging av de ansatte som står midt i konfliktene.

– Vi kan ikke konkludere med at Arbeidsmiljøloven brytes, men er bekymret for ivaretakelsen av de ansatte. De ansatte spør seg om ikke Arbeidsmiljøloven gjelder for de ansatte i skolen. Det ønsker vi svar på gjennom varselet, sier Nicolaisen til Trønder-Avisa.

– Det er begrenset hvor lenge ansatte orker å stå i en slik arbeidshverdag. Etter hvert kan det blir vanskelig å få kompetanse inn i skolen, sier Strugstad.

For å få bukt med problemet ønsker de seg mer ressurser og økt kompetanse inn i skolen.

– Det kan være nye yrker, som vernepleiere, og styrking av kompetansen til de som jobber i skolen, sier Strugstad til Trønder-Avisa.

Powered by Labrador CMS