Gary Hoffman ved lærerutdanningen på Nesna i Nordland er årets vinner av Verneombudsprisen.
Gary Hoffman ved lærerutdanningen på Nesna i Nordland er årets vinner av Verneombudsprisen.

Verneombud på Nesna fikk Unio-pris

Gary Hoffman er tildelt Verneombudsprisen 2021 for innsatsen ved lærerutdanningen på Nesna.

Publisert

Hoffman mottok prisen under Unios verneombudskonferanse, som ble arrangert i Drammen 26. og 27. oktober.

– Det er en stor ære å få prisen. Men jeg vil si at dette er de ansatte på Nesna sin pris. Det vi har gjennomgått de siste årene, har vært tungt for dem, sier prisvinneren.

«I en tid der arbeidsmiljøet har vært preget av store omstillinger og til dels konflikter mellom ansatte og ledelse, mye oppmerksomhet fra både mediene og politisk hold, med påfølgende belastninger på de ansattes psykiske helse, har Hoffman utført verneombudsjobben samvittighetsfullt og grundig. Han har sørget for å sette risikovurdering av arbeidsmiljøet på dagsorden, ved behov involvert bedriftshelsetjenesten og Arbeidstilsynet i vernearbeidet, og arbeidet hardt og målrettet for å ivareta de ansattes arbeidsmiljø og helse», heter det i juryens begrunnelse.

Stengte ned arbeidsplassen

I 2015 meldte Gary Hoffman seg inn i Utdanningsforbundet og ble verneombud for de ansatte ved lærerutdanningen på Nesna. Det har vært en periode med til dels sterke konflikter mellom de ansatte på Nesna og ledelsen i Nord Universitet, som studiestedet er en del av. I juni 2019 vedtok styret ved universitetet å legge ned lærerutdanningen der innen tre år. Måneden før brukte Gary Hoffman mandatet sitt som verneombud til å stenge arbeidsplassen av hensyn til de ansattes psykiske helse. Nedstengningen varte i to dager.

– Folk var fortvila og gråt. Jeg valgte å stenge ned, slik at vi kunne få en bedriftshelsetjeneste på plass, for at de skulle ha noen å snakke med. For meg framsto det som helt klart at dette måtte jeg gjøre, sier Hoffman.

Prisjuryen roser Hoffman for handlekraft, og ser det som et bevis på hans ønske om å forhindre at arbeidsmiljøet skader de ansattes helse. Men avgjørelsen ble også kritisert, blant andre av førsteamanuensis Alexander Næss Skjønberg ved BI, som uttalte til nettavisa Khrono at formålet så ut til å være å markere uenighet med nedleggingsvedtaket, og at det var vanskelig å se for seg at enkeltansattes liv og helse var i fare.

Søvnmangel og angst

Gary Hoffman understreker imidlertid at mange ansatte på Nesna har opplevd et langvarig og høyt stressnivå.

– De har fortalt meg om søvnmangel, hodepine og angst. Dette dreier seg ikke bare om faren for nedleggelse, men også følelsen av ikke å bli hørt av universitetsledelsen. Organisasjonen er blitt mer toppstyrt og prega av New Public Management-tankegang. Ledelsen sier hvordan det skal være, mens ansattes medvirkning har forsvunnet, sier han.

Hoffman er selv førstelektor i musikk ved lærerutdanningen, og etter regjeringsskiftet er det blitt nytt håp om videre drift av studiestedet på Nesna. I regjeringsplattformen lover den nye Ap-Sp-regjeringen å videreføre utdannelsestilbudet der.

Les også: Støre-regjeringen høstet full jubel på Nesna

– I tida framover har jeg lyst til å være involvert i reetableringa av lærerutdanninga på Nesna. Jeg vil være med på å sørge for at vi får et godt system med medvirkning, slik at vi ikke havner i en situasjon som denne på nytt, sier Gary Hoffman.

Ledelsen ved Nord Universitet har fått tilbud om å kommentere saken.

Powered by Labrador CMS