Trollhaugen barnehage i Ålesund er en av fire private barnehager i kommunen som nå har fått varsel om at tilskudd holdes tilbake eller kreves tilbakebetalt. Foto: Fridgeir Walderhaug
Trollhaugen barnehage i Ålesund er en av fire private barnehager i kommunen som nå har fått varsel om at tilskudd holdes tilbake eller kreves tilbakebetalt. Foto: Fridgeir Walderhaug

Vil kreve 10 millioner fra fire private barnehager i Ålesund etter tilsyn

Ålesund kommune har gjennomført utvidet økonomisk tilsyn med seks private barnehager. Fire av barnehagene vil få varsel om tilbakebetaling eller at tilskudd i millionklassen kan bli holdt tilbake.

Publisert

I de foreløpige tilsynsrapportene kommunen har utarbeidet er det beregnet krav om tilbakebetaling av 3,5 millioner og at 5,9 millioner holdes tilbake i tilskudd neste år. I tillegg varsler kommunen at de vil kreve tilbake et ikke fastslått beløp i en av barnehagene.

Kommunalsjef for oppvekst i Ålesund kommune er Bjørn Ivar Rødal.

– Vi kommer til å sende ut krav til de barnehagene det gjelder. Det vil bli anledning til å klage på vedtakene og da er det opp til fylkesmannen å avgjøre eventuelle klager, sier Rødal til Utdanning.

 

Høye lønninger og lån

I september i fjor skrev Utdanning om flere av barnehagene i Ålesund som blant annet hadde høye lønninger til eier eller hadde bevilget lån til eiere i strid med aksjeloven.

– Hvorfor tok det ett år før dere klare å få gjennomført tilsyn?

– Dette viste seg å være meget krevende og kompliserte saker. Vi brukte også en tid på å få tak i alle opplysningen vi trengte. Vi har gått inn og sett på hva vi kan godta av utgifter, sett i lyset av at midlene skal komme barna i barnehagene til gode, forklarer Rødal.

I Ålesund er om lag to tredeler av alle barnehager drevet av private. Kommunen bevilger årlig 250 millioner kroner til de ulike aktørene for at de skal drive barnehager.

– Det er viktig at vi gjennomfører tilsyn og sikrer at de midlene vi bevilger kommer barna til gode, sier Rødal.

 

Vil holde tilbake 5,9 millioner

For Trollhaugen barnehage har Ålesund kommune varslet at de kommer til å holde tilbake 5,9 millioner kroner av neste års tilskudd hvis ikke lån på samme sum til eiers selskap blir innfridd.

I tillegg varsler kommunen at det kan bli aktuelt å kreve tilbake tilskudd for perioden 2011 til 2015. Hvor mye har ikke kommunen beregnet ennå.

Kommunen peker på at eier og daglig leder Anne Britt Danielsen har tatt ut en lønn som er høyere enn hva som er akseptabelt. Fra 2011 til 2015 tok Danielsen ut 10,8 millioner i lønn.

Kommunen mener at en akseptabel lønn for denne perioden er 6,5 millioner kroner. Kommunen kan heller ikke se at bilen som er leaset og disponeres av eier kommer barnehagens barn til gode.

 

Høy lederlønn

Rapporten som er laget på Borgundveien barnehage viser at eier har tatt ut en lønn som er nesten 1,4 millioner høyere de to siste årene enn hva kommunen finner rimelig.

Det er denne summen kommunen har beregnet at de vil kreve tilbake.

 

Naust og storkiosk

Kommunen mener at Åse barnehage ikke oppfyller kravet i barnehageloven § 14a. «Krav til bruk av offentlige midler og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager»

I rapporten peker kommunen på at barnehageselskapet har belastet regnskapet med kostnader som ikke er direkte knyttet til godkjent barnehagedrift.

Verdier av biler, avskrivning av en storkiosk og et naust, mener kommunen ikke har gått til barnehagedrift, og den vil kreve tilbake 1,24 millioner fra selskapet.

 

Ber om utsatt frist

Kommunen har sendt ut foreløpige tilsynsrapporter til flere barnehager i Ålesund. Tre av barnehagene har engasjert Advokatfirmaet Judicia.

Advokat Håkon Rasmussen representerer de tre barnehagene.

– Jeg kan ikke uttale meg om de enkelte barnehagene, men si på generelt grunnlag at vi ikke er enige i kommunens forståelse av lovverket. Vi har bedt om utvidet frist for å komme med merknader på til de foreløpige tilsynsrapportene, sier Rasmussen til Utdanning.

– Hva er det dere kommer til å bemerke?

– Vi har satt oss inn i sakene, men er ikke ferdige enda.

– Kommer dere til å klage på eventuelle krav om tilbakebetaling?

– Det er det for tidlig å si. Når kommunen har fått våre merknader er det opp til dem å komme med de endelige tilsynsrapportene. De vet vi jo ikke hva det kommer til å stå i, så det kan vi ikke ta stilling til nå, sier Rasmussen.

Fristen for å komme med merknader til rapportene var den 25. oktober. Via advokatfirmaet har barnehagene anmodet om utsatt frist for merknader til de foreløpige tilsynsrapportene.

Judicia representerer Borgundvegen barnehage, Trollhaugen barnehage og Åse barnehage.

 

Powered by Labrador CMS