Norge vil trenge flere med yrkesfag, ifølge SSB.
Norge vil trenge flere med yrkesfag, ifølge SSB.

Norge vil trenge flere med yrkesfag

Norge vil ha for få med yrkesfaglig bakgrunn fra videregående i årene som kommer, ifølge en ny rapport fra SSB.

Sysselsettingen vil gå ned i industri, petroleumsrelatert virksomhet og varehandelen, men den forventes å øke i offentlig virksomhet og privat tjenesteyting ellers de neste 20 årene.

Det kommer fram i SSB-rapporten Framskrivinger av arbeidsstyrken og etterspørselen etter arbeidskraft på nasjonalt nivå for ulike utdanningsgrupper fram mot 2040.

– Hvis ikke det blir satt i gang tiltak, vil med stor sannsynlighet denne mangelen forsterke seg framover, sier seniorforsker Nils Martin Stølen, som har vært med på å skrive rapporten.

Les også: Rekordmange jenter søker guttedominerte linjer på videregående

Flere med høyere utdanning

Rapporten viser at flere vil ha høyere utdanning i årene framover.

Etter hvert som de eldre går av med pensjon, blir personer med utdanning fra grunnskole eller videregående byttet ut med personer med høyere utdanning.

Det fører til at det vil bli flere med bachelor- og masterutdanning, men det er ikke sikkert at alle får en jobb som krever det.

– Til tross for en betydelig vekst i etterspørselen gjelder dette særlig utdanning innenfor økonomi og administrasjon, samfunnsfag og humanistiske fag, sier Stølen.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) sier at en høyt utdannet befolkning er et gode både for den enkelte og samfunnet, og at framskrivningene viser at behovet bare vil bli større i årene fremover.

– Derfor er det viktig at vi fortsetter å hjelpe flere med å få et vitnemål eller fagbrev i hånden, og at flere fullfører studier ved fagskoler, høyskoler eller universiteter, sier Asheim.

Høyere vekst i arbeidsstyrken

Framskrivingene viser høyere vekst i arbeidsstyrken enn i forventet etterspørsel for en rekke fag på bachelor- og masternivå.

Dette er fag der relativt få vil gå av med pensjon de neste årene, og bare en liten del av de nye som kommer inn i arbeidsstyrken, vil derfor erstatte dem som går av med pensjon.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS