Utdanningsetaten i Oslo skal være ydmyk overfor behovene til hver enkelt skole, lover direktør Marte Gerhardsen
Utdanningsetaten i Oslo skal være ydmyk overfor behovene til hver enkelt skole, lover direktør Marte Gerhardsen

Ny ledelse for Oslo-skolene er klar

22 underdirektører er blitt til fem i Utdanningsetaten i Oslo. Nå er navnene klare.

Publisert Sist oppdatert

De nye lederne skal ha tittelen «divisjonsdirektør». Brynhild Farbrot (49) får ansvar for grunnskole, Pia Elverhøy (52) for videregående skole, voksenopplæring og fagopplæring, Margaret Westgaard (60) for kompetanseutvikling og elevrettigheter, Vidar Lørup (62) for organisasjonsutvikling og fellestjenester og Trond Ingebretsen (54) for tjenesteutvikling, digitalisering og analyse.

I juni i fjor overtok Marte Gerhardsen som direktør for Utdanningsetaten i Oslo. Et halvt år tidligere hadde Astrid Søgnen forlatt stillingen etter 18 år, etter kraftig kritikk for å utøve en kontrollerende lederstil som gikk ut over arbeidsmiljøet.

Marte Gerhardsen har tidligere varsla endringer i direktørkabalen. Hun sier til Dagsavisen at organisasjonen er snudd på hodet, og at det ikke lenger skal komme en direktør til skolene og fortelle dem hva de skal gjøre.

– Nå skal vi jobbe mer langsiktig med de skolene vi vet har utfordringer, og vi skal være ydmyke overfor hva hver enkelt skole trenger, sier Gerhardsen til avisa.

Marte Gerhardsen sier til Dagsavisen at noen av dem som ikke lenger er direktører, har sluttet, mens andre er over i nye roller i etaten. Hun har tidligere opplyst til Utdanningsnytt at de skal beholde lønna.

Bra for lærere, ledere og elever

Leder Aina Skjefstad Andersen i Utdanningsforbundet Oslo har selv vært med i ansettelsene som arbeidstakerrepresentant. Hun er fornøyd med at den nye direktørgruppa nå er på plass.

De har en bred og god kompetanse som Utdanningsetaten vil ha nytte av. Noen er eksterne og noen er interne, slik at man også tar vare på kontinuiteten, sier hun.

Hvordan ser du på Marte Gerhardsens løfter om at Utdanningsetaten skal være ydmyke overfor skolenes behov i stedet for å fortelle dem hvordan ting skal gjøres?

– Dette er en direkte konsekvens av tillitsreformen byrådet har satt i gang, og det er derfor en del av styringssignalet for Utdanningsetaten. Men det er tydelig at den nye direktøren har et klart mål om å flytte makt og myndighet til skolene. Hvis vi får en mindre toppstyrt etat og får styrka profesjonsfellesskapene ved skolene, vil det komme elevene til gode.

– Og hva med dine medlemmer blant lærere og skoleledere?

– Det tror jeg vil bli tatt godt imot. Mange ledere og lærere ser fram til å kunne fatte gode beslutninger i fellesskap lokalt på skolene. Samtidig er de også opptatt av at Utdanningsetaten kan tilby skolene den støtten de trenger, sier Aina Skjefstad Andersen.