Det blir ikke sykepleierstreik.

Sykepleierstreik avverget – men ingen lønnsøkning

Onsdag ble det enighet mellom Norsk Sykepleierforbund og arbeidsgiver KS i meklingen i lønnsoppgjøret i kommunene.

Publisert Sist oppdatert

07.01. Kl. 19.30: I den første versjonen av denne saken het det at "partene var enige om godtgjørelser for sykepleiere som er praksisveiledere og at flere kan ta videreutdanning med full lønn". Det korrekte er imidlertid at det i meklingsresultatet heter at sykepleierne har rett på full lønn under videreutdanning slik hovedavtalen i KS allerede sier, og at partene er enige om at de innen 1. november skal forhandle frem hvordan praksisveilderne skal godtgjøres. Utdanningsnytt beklager feilen.

Det ble enighet nesten fem timer på overtid. Da konstaterte riksmekler Mats Wilhelm Ruland at meklingen var i havn og det blir ingen streik blant sykepleiere i kommunene. Oppgjøret har en ramme på 1,7 prosent, slik som i offentlig sektor ellers.

Partene er enige om å jobbe videre med ulike tiltak for å bedre rekrutteringen av sykepleiere, ifølge unio.no

Meklingen førte også med seg et partssammensatt utvalg som skal gå gjennom tariffbestemmelser og tiltak som på kort og lang sikt vil bidra til å beholde, mobilisere og rekruttere sykepleierkompetanse.

Arbeidslivsdirektør og forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø, forteller at det var krevende men konstruktive samtaler hele veien.

– I tillegg er det grunn til å rette stor takk til Riksmekleren for god hjelp til å få dette i havn. Med unntak av Rikslønnsnemndas behandling av kommunelegeavtalen, setter vi nå endelig et punktum for Hovedtariffoppgjøret 2020. Det er positivt. Nå kan vi starte de nødvendige forberedelser til et nytt tariffoppgjør allerede i april, sier Gangsø.

Powered by Labrador CMS