Sterk økning i hasjbruk blant ungdom i Oslo

Nesten hver femte gutt og hver tiende jente har røyket hasj, viser en ny undersøkelse blant 25.000 ungdommer i Oslo.

Det er en stor økning fra 2015, hvor tallet hos guttene var 10 prosent, mens hos jentene var det 5 prosent. Nå er tallene henholdsvis 17 prosent og 9 prosent, kommer det fram i undersøkelsen   «Ung i Oslo» , skriver   Klassekampen.

«Resultatene tyder på at ungdom i Oslo på nokså kort tid er blitt mer liberale til bruken av cannabis», heter det i rapporten.

Andre funn i rapporten er et markant fall i tidsbruk på lekser, flere gutter får psykiske plager, og unge med innvandrerbakgrunn føler seg mindre trygge enn unge med norskfødte foreldre når de er ute om kvelden.

25.000 ungdommer i alderen 13 til 19 år ved 84 skoler i hovedstaden har svart på undersøkelsen. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (Nova) står bak spørreundersøkelsen.

(©NTB)