Pedagogstudentene: Satsinger må følges opp med kvalitetstiltak

Pedagogstudentene er tilfreds med flere av satsingene i årets budsjett, men er urolige for hvordan de vil bli fulgt opp.

Publisert

I sitt forslag til statsbudsjett legger regjeringen blant annet opp til 350 nye studieplasser i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

– Det er positivt at regjeringen ønsker å øke rekrutteringen i PPU, men mange studenter er misfornøyde med hvordan ordningen fungerer i dag. De savner blant annet en bedre kombinasjon mellom praksis og det faglige, og yrkesrettingen er for svak. Så vi forventer at regjeringen følger opp denne satsingen med tiltak for å bedre kvaliteten på studiet, sier Silje Marie Bentzen, leder i Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet til Utdanning.

På samme måte er hun positiv til 50 nye rekrutteringsstillinger for femårig grunnskolelærerutdanning, men understreker at også her vil det være nødvendig med tilleggsbevilgninger for å sikre en god nok kvalitet.

– Regjeringen legger opp til en økning i studiestøtten på 3,1 prosent; godt over forventet prisstigning. Det er vel Pedagogstudentene fornøyd med?

– Det er et steg i riktig retning, men økningen er likevel for liten. Vi vil at studiestøtten skal tilsvare 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp. Vi er også skuffet over at regjeringen ikke har økt støtten fra 10 til 11 måneder i året, sier Silje Marie Bentzen.

Hun er imidlertid fornøyd med forslaget om tilskudd til 2500 nye studentboliger neste år, noe som ifølge Kunnskapsdepartementet er den sterkeste satsingen på 25 år.

Powered by Labrador CMS