64 % av elever med funksjonsnedsettelser faller fra videregående skole. Dette har store konsekvenser for ungdommens mestringsfølelse, selvtillit og deltakelse senere i voksenlivet, skriver Sonia Muñoz Llort. Arkivfoto: Utdanning
64 % av elever med funksjonsnedsettelser faller fra videregående skole. Dette har store konsekvenser for ungdommens mestringsfølelse, selvtillit og deltakelse senere i voksenlivet, skriver Sonia Muñoz Llort. Arkivfoto: Utdanning

Spesialpedagogisk karriereveiledning: En viktig (og glemt) tjeneste for å oppnå retten til utdanning for alle

Det er et skrikende behov både på ungdomsskole, videregående skole, voksenopplæringssentre og på karrieresentrene ut i fylkene om mer kompetanse innen spesialpedagogisk karriereveiledning.

Først og fremst for at ungdom og voksne med funksjonshemminger og kroniske sykdommer kan bestemme hva slags utdanning og yrkesvei passer dem best men også for å sikre mestring og god livskvalitet underveis med nødvendig tilpasset opplæring og andre type tilrettelegging under utdanning.

Ifølge NOVA rapport 12/13 med tittel «Langt igjen? Levekår og sosial inkludering hos menneske med fysiske funksjonsnedsettelser», faller 64 % av elever med funksjonsnedsettelser fra videregående skole. Dette har store konsekvenser for ungdommens mestringsfølelse, selvtillit og deltakelse senere i voksenlivet.

En stor grad av denne andelen ungdom som faller fra kunne vært unngått. I Unge Funksjonshemmede notat fra 2011 «Nytt liv i arbeidslivet. En utredning fra unge funksjonshemmede om sysselsetting av funksjonshemmet og kronisk syke ungdom» skisserte de tre forslag til tiltak for å forebygge frafall og for å sikre et godt utdanningsforløp for ungdom med funksjonshemminger og kroniske sykdommer.

Det ene forslaget er å jobbe for bedre oppfølging av elever med funksjonsnedsettelser allerede på ungdomsskole, det andre forslaget er å bevisstgjøre rådgivere i ungdomsskolen og i videregående på hvilke råd de gir til ungdom med funksjonsnedsettelser om yrkesvalg og det tredje forslaget er å opprette egen rådgiverutdanning med opplæring i rådgivning av ungdom med funksjonshemminger og kroniske sykdommer.

Helsa og funksjonsnivå endres hele livet. Dessverre er disse to faktorer glemt som viktige brikker under karriereveiledning når ungdom skal finne ut hva de vil bli i voksenalder. Også blant voksne forekommer endringer i livet som gjør at deres grunnleggende utdanning kan ikke utføres lenger, og det er behov for å finne nye yrkesalternativer for å kunne fortsette å være deltaker i arbeid og i eget liv.

Større bevisstgjøring og implementering av spesialpedagogisk kompetanse innen karriereveiledning kan bidra til mestring og god livskvalitet hos mange mennesker, samtidig som samfunnet blir rikere av å ha høyere mangfoldig deltakelse. Alle har rett til utdanning og til å bestemme over eget liv, la oss bruke kompetanse vår for at vi kan få dette til.

Powered by Labrador CMS