Skolen i produktivitetsalderen

Det er urovekkende å lese hva produktivitetskommisjonen skriver.

Tony Burner er doktorgradsstipendiat ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold


Den regjeringsoppnevnte «produktivitetskommisjonen» har overlevert sin omfattende rapport om det norske samfunns produktivitet, inkludert skolen. For meg som lærer og forsker er det urovekkende lesning. Ikke fordi kommisjonen mener skolen er så lite produktiv, men fordi de som har skrevet rapporten, virker til å ha svært liten innsikt i skole og utdanning.

Den manglende innsikten avsløres helt innledningsvis i rapporten hvor det påstås at «Det er bekymringsfullt at norske skoleelever i internasjonale tester viser lave ferdigheter i basisfag». Denne påstanden er som tatt rett ut fra forsiden til en tabloidavis. Er det PISA kommisjonen sikter til? PISA som ikke tar hensyn til landenes læreplaner? De måler altså ikke det elevene er ment å lære ut fra Kunnskapsløftet. De måler visse viktige ferdigheter, ja – men norske elever viser ikke «lave» ferdigheter. De ligger opp mot gjennomsnittet til de rikeste landene.

Så påstås det at «Selv på områder der ressursbruken er økt kraftig, som i grunnskolen, ser det ikke ut til å ha skjedd noen vesentlig økning i kvaliteten». Hvilken kvalitet er det kommisjonen sikter til? Hvordan er den målt? Igjen, hvis det er PISA, så har Norge som et av få land holdt seg meget stabilt på gjennomsnittet gang etter gang, i motsetning til mange andre land. Noen land har gått ned på disse testene, f.eks. Finland som alle skulle ‘se til’.
Sannheten er vel at man neppe kan bruke de internasjonale testene til å måle ‘kvaliteten’ i norsk skole. Det burde være første bud for enhver kommisjon. I fjor gikk titalls ledende utdanningsforskere sammen og skrev en offisiell bekymringsmelding til OECDs sjef for PISA. De avslutter brevet med denne dype bekymringen: «We are deeply concerned that measuring a great diversity of educational traditions and cultures using a single, narrow, biased yardstick could, in the end, do irreparable harm to our schools and our students."

Produktivitetskommisjonen anbefaler en sterkere vektlegging av læring og resultater. Problemet er at de går i akkurat den fellen majoriteten av utdanningsforskere advarer mot, nemlig å sette likhetstegn mellom resultater på ferdighetstester og læring. Dette fører ikke til noe annet enn ‘teaching to the test’ og en smal forståelse for hva læring innebærer. Til syvende og sist er det drepende for nettopp læring!

En skulle tro det var 1. april, men kommisjonen anbefaler også enda en reform av norsk skole! Jeg er sterkt i tvil om det er noen utdanningsforskere, lærere eller skoleledere som deler disse samfunnsøkonomenes syn.

Powered by Labrador CMS