Rammeavtalen mellom Utdanningsetaten og BI går ut i desember 2020.

BI-avtale går ut: Nå kan Oslo-rektorer fritt velge studiested for lederutdanning

Rammeavtalen mellom Utdanningsetaten og BI går ut i desember 2020. I en overgangsperiode, inntil en eventuell ny avtale er på plass, kan de som ønsker å ta skolelederutdanning selv velge studiested.

Publisert Sist oppdatert

Norge har en Nasjonal rektorutdanning med en rekke ulik tilbydere. Men Utdanningsetaten i Oslo har helt siden 2002 hatt en egen rammeavtale om at Osloskolens skoleledere skal ta sin lederutdanning på BI.

Når rammeavtalen mellom Utdanningsetaten og BI går ut i desember 2020, er Utdanningsetaten ikke lenger bundet av at skolelederutdanningen skal foregå på en bestemt utdanningsinstitusjon.

Ny rammeavtale med BI for Osloskolen er ikke inngått.

Det går nå ut beskjed til skolene i Oslo om at: «Inntil en fast ordning for skolelederutdanning er på plass, vil Utdanningsetaten tilby skoleledere i Osloskolen å søke videreutdanning i skoleledelse ved aktuelle studiesteder.»

Les også: Tillitsbasert ledelse innføres ikke - den utvikles

Anbudskonkurranse

Da det i 2019 ble kjent at Utdanningsetaten var i gang med å lage en ny kravspesifikasjon for masterutdanning i skoleledelse, uttalte Tormod Korpås, leder for sentralt lederråd i Utdanningsforbundet til Utdanningsnytt:

– Når Utdanningsetaten som oppdragsgiver nå skal sende ut en ny kravspesifikasjon til institusjoner som vil tilby master i skoleledelse, vil jeg oppfordre til å se kravene i sammenheng med den nasjonale rektorutdanningen.

I Oslo konkurrerte BI, Universitetet i Oslo og OsloMet – Storbyuniversitetet om å tilby master i utdannings- og skoleledelse ut fra pris, kvalitet og oppdragsforståelse. Utdanningsetaten i Oslo har siden 2003 tilbudt sine skoleledere og framtidige skoleledere en master i skoleledelse på BI.

I begrunnelsen for valget av BI som leverandør i 2016, heter det at «BI scorer høyest på kvalitet og oppdragsforståelse», mens Universitetet i Oslo «har et noe annet syn enn oppdragsgiver på hva som er oppdragets utfordringer.» Videre heter det at «Universitetet i Oslo har et samfunnsperspektiv, mens oppdragsgiver har formidlet at de er opptatt av rektors oppdrag/mandat.»

– BI og Universitetet i Oslo har hele tiden hatt ulikt syn på oppdraget og mandatet. Det viser etter mitt syn at ulikheter i dagens rektorutdanninger har betydning både for hvilke temaer som blir prioritert, og for hva slags ledelsesfilosofi som blir vektlagt og foretrukket av den enkelte skoleeier, uttalte Korpås.

Les også: Utdanningsetaten vil ha "360-graders målingsverktøy" inn i Osloskolen.

Fører fram til master i skoleledelse

Flere utdanningsinstitusjoner i Norge tilbyr rektorutdanning og modulbasert videreutdanning til skoleledere i grunnopplæringen og videregående opplæring. Programmene er på mastergradsnivå og kan føre frem til en master i skoleledelse.

Aktuelle studier og studiesteder

Aktuelle studier:

Rektorutdanningen (30stp)

Lederskap og omstilling i skolen (30stp)

Skolemiljø og ledelse (15stp)

Ledelse av utviklings- og endringsarbeid (15stp)

Ledelse av lærings- og læreplanarbeid (15stp)

Digitalisering og ledelse i skolen (15stp)

Juss for skoleledere (15stp)

Master i skoleutvikling og utdanningsledelse (90stp)

Master i utdanningsledelse (120stp)

Master of Management-skoleledelse (90stp)

Aktuelle studiesteder:

UIO, OsloMet, NHH, UIT, NTNU Trondheim/Østlandet, BI Oslo/Stavanger/Trondheim, Høgskulen på Vestlandet, Høyskolen Innlandet, Universitetet i Agder.

Søkere til grunnutdanningen, rektorutdanning (30 studiepoeng) må inneha en formell lederstilling med personalansvar og ansvar for pedagogisk utviklingsarbeid.

Søkere til modulbasert videreutdanning må inneha en formell lederstilling med personalansvar og ansvar for pedagogisk utviklingsarbeid, samt ha godkjent Nasjonal rektorutdanning (30 studiepoeng) eller minimum 30 studiepoeng i skoleledelse eller utdanningsledelse.

Studentene får økonomisk støtte

Skoleledere i Osloskolen som blir tatt opp på de ulike studiene får dekket studie- og eksamensavgifter, utgifter til litteratur, og reise- og oppholdsutgifter.

Søkere må ha en anbefaling fra rektor og de vil etter kort tid få tilbakemelding fra HR-avdelingen i Utdanningsetaten dersom søknaden er innvilget. Etter godkjenning sendes søknaden gjennom Utdanningsdirektoratet eller direkte til studiestedet.

Formalkompetanse skal godkjennes av studiestedet.

Masterstudiet i skoleledelse forutsetter en bindingstid på 3 år etter endt utdanning. Dersom bindingstiden avbrytes, må studie- og eksamensavgifter tilbakebetales tilsvarende.

Powered by Labrador CMS